Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vlakglas - Nieuws

Cao-onderhandelingen Vlakglas van start gegaan!

Onder een ongelukkig gesternte zijn de cao-onderhandelingen Vlakglas van start gegaan. Uit de eerste ronde bleek, dat de werkgeversorganisatie GlasBrancheOrganisatie (GBO) en de vakbonden CNV Vakmensen en FNV mijlenver uit elkaar liggen.

Zwaar weer
Werkgeversorganisatie GlasBrancheOrganisatie (GBO) geeft aan, dat de sector nog steeds in zwaar weer verkeert. De werkgeversorganisatie geeft aan op zoek te zijn naar een overlevingsstrategie.
Na overleg met de achterban heeft de werkgeversorganisatie een viertal thema's benoemd, waarop ze wezenlijke afspraken willen maken:

  1. Flexibiliteit met betrekking tot overuren en toeslagen. De werkgeversorganisatie hikt tegen de extra kosten aan, die gemaakt moeten worden voor het draaien van extra uren. De werkgeversorganisatie wil een systeem met meer flexibiliteit in de cao opnemen, waardoor het aanbod van werk beter op de marktvraag aangesloten kan worden, zonder extra kosten. Als mogelijke oplossing wordt een jaarurennorm genoemd, waarbij aan het einde van het jaar het nog openstaande saldo aan uren alsnog wordt uitbetaald.
  2. Seniorendagen. De werkgeversorganisatie heeft in de loop van de tijd een beperking van het aantal seniorendagen voorgesteld.
  3. Toekenning van het loon. In de Vlakglas-cao wordt er gewerkt met vaste periodieken. De werkgeversorganisatie wil toe naar glijdende schalen met een maximum en minimumsalaris. Afhankelijk van je functioneren worden al dan niet 1 of meer periodieken toegekend. De werkgeversorganisatie gaf zelf al aan, dat een dergelijk systeem alleen kan functioneren met een deugdelijk beoordelingssysteem.
  4. Vernieuwing van de cao. De cao zal aangepast moeten worden aan wet- en regelgeving.

Onomwonden heeft de werkgeversorganisatie aangegeven, dat als er op bovenstaande thema's geen resultaat wordt geboekt, er geen ruimte is voor loonsverhoging.

Sigaar uit eigen doos
CNV Vakmensen werkt graag mee aan een vernieuwing van de cao. Dit moet echter niet leiden tot verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. De voorstellen, die de werkgeversorganisatie thans op tafel legt is een sigaar uit eigen doos. Je mag eerst loonruimte inleveren, door verslechtering van arbeidsvoorwaarden. Vervolgens krijg je de door jou ingeleverde loonruimte in de vorm van loonsverhoging terug.
CNV Vakmensen ziet dat niet zitten.

CNV Vakmensen zet in op een reële verbetering van de arbeidsvoorwaarden
CNV Vakmensen heeft een structurele loonsverhoging van 2,5% voorgesteld. Met daarnaast een individueel scholingsbudget van structureel 5%.
Ook de vergoedingen, inclusief de reiskosten, zullen structureel verhoogd moeten worden.
CNV Vakmensen wenst afspraken te maken om te komen tot verbetering van de naleving van de cao. Bovendien zullen de afspraken over asbest en kitten in de cao opgenomen moeten worden.

De afspraken die reeds landelijk gemaakt zijn, moeten ook in de Vlakglas zijn beslag krijgen. Zo zullen de wettelijke aanpassingen in opbouw en duur van de WW in de cao gerepareerd moeten worden.

CNV Vakmensen vreest, dat als er al een cao Vlakglas tot stand gaat komen. De totstandkoming uiterst moeizaam zal zijn.

Opleiding en ontwikkeling
Ook de cao voor opleiding en ontwikkeling in de bedrijfstak (STOOV) loopt binnenkort af. Voor CNV Vakmensen is het investeren in de toekomst van de werknemer van  belang. Opleiding en ontwikkeling zijn een must. CNV Vakmensen ziet via de STOOV-cao mogelijkheden, dat er alsnog in de werknemers geïnvesteerd wordt.
CNV Vakmensen zal binnenkort met aanvullende voorstellen komen, waarbij de inzet is om tot een verbeterde STOOV-cao te komen.

Op 13 mei worden de onderhandelingen vervolgd.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, schroom dan niet naar mij te mailen: r.heins@cnvvakmensen.nl

Namens CNV Vakmensen,
Robbim Heins, bestuurder
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid