Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Owens Illinois - Nieuws

Werkgever OI en bonden bereiken cao-resultaat

Donderdag 26 september is onderhandeld over een nieuwe cao.

Aanvankelijk leek het er op dat dit nog een ingewikkelde klus zou worden. Reden hiervan was dat er ook afspraken gemaakt moesten worden over de pensioenen. Toch bleek afgelopen donderdag dat we sneller tot elkaar konden komen dan verwacht.   Om het onderhandelingsresultaat voor te leggen aan de leden hebben we 2 data geprikt. Het resultaat zal in Maastricht schriftelijk worden voorgelegd omdat daar de laatste 2 ledenbijeenkomsten geen leden zijn gekomen.   Ledenvergaderingen:  Schiedam 9 oktober om 14:00 uur  en 16:30 uur in de kantine  Leerdam 14 oktober om 13:00 uur en 14:00 uur in het dijkhuis  
De punten van het resultaat even op een rijtje. Oordeel zelf!  Looptijd          1-4-2012 tot 1-4-2013  Inkomen         1% structureel per 1-4-2013
                        1% structureel per 1-10-2013  Ziektekosten bijdrage
                        € 300,- netto i.p.v. bruto (= ongeveer € 120,- extra)  Resultaat afhankelijke beloning
                        Naar rato uitgekeerd bij uitdiensttreding en pensionering. 

Pensioen        - Opbouw percentage wordt verlaagd tot 1,85 %.
                       - De pensioen leeftijd blijft op 65 jaar.
                       - OI stort ongeveer 4 miljoen in het pensioenfonds t.b.v. de dekkingsgraad.

WGA gedifferentieerde premie
                        - Blijft voor kosten van de werkgever.
                        - Vergoeding eigen bijdrage ziektekosten bij bedrijfsongeval.
                         De eigen bijdrage wordt vergoed door de werkgever. Als
                         peildatum hiervoor wordt de datum van het ongeval gehanteerd. 

Duurzame arbeidsverhoudingen
                        De uitkomsten van de Survey zullen besproken worden om op basis hiervan dit thema een vervolg te geven. 

Voor vragen of opmerkingen kun je altijd contact opnemen! h.jongsma@cnvvakmensen.nl   Geef je email adres door zodat ik je snel kan informeren. Graag tot ziens op 9 of 14 oktober! Namens de onderhandelingsdelegatie,
Ger Smeets, Jacob Stuurman en Arie Versluis Henk Jongsma, bestuurder CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid