Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Owens Illinois - Nieuws

Werkgever en bonden bereiken overeenstemming over cao

Woensdag 4 juli hebben de bonden met de werkgever gesproken over de uitkomst van de ledenraadplegingen. We hebben bij de werkgever aangegeven dat het functiewaarderingsysteem Hay het struikelblok is in het onderhandelingsresultaat.

De werkgever heeft goed naar onze argumenten geluisterd. Wantrouwen in de uitvoering van het systeem is waar het om gaat. Wat betekent Hay voor mijn functiewaardering en welke voorwaarden worden hier aan gekoppeld?
De werkgever heeft toegezegd hierover informatie te zullen gaan geven. Wij denken dat het belangrijk is dat werknemers zich laten informeren.

Daarnaast heeft de werkgever het functiewaarderingssysteem uit het onderhandelingsresultaat gehaald. Hiermee heeft de werkgever het bezwaar van de leden weggenomen. Dit betekent dat we overeenstemming hebben bereikt over een nieuwe cao waarvan Hay geen onderdeel uitmaakt. Dit zullen wij niet meer voorleggen aan de leden.

De punten van het cao-akkoord nog even op een rijtje:

 • Looptijd: 1 jaar (1-4-2012 tot 1-5-2013)
 • Loonsverhoging: 1,75% per 1-4-2012 0,50% per 1-10-2012
 • Ziektekosten bijdrage blijft 300 euro.
 • Vakantiewetgeving wordt met ingang van 1-1-2012 met terugwerkende kracht ingevoerd.
 • De resultaat afhankelijke beloning wordt ongewijzigd voortgezet.
 • De afspraken rond ziekte blijven ongewijzigd.
 • De tijd-voor-tijd regeling blijft ongewijzigd.


Er wordt onderzocht of het mogelijk is om verlofdagen (tijd-voor-tijd) te storten als aanvulling op het pensioen. In het derde kwartaal van 2012 zullen de cao-partijen de situatie van het pensioenfonds bespreken en indien nodig afspraken maken over een kostendekkende premie en de dekkingsgraad.
Leeftijd Fase Bewust Personeel Beleid. De werkgroep LFBP zet zijn werk voort en in de cao wordt een tekst hierover opgenomen.

Duurzame arbeidsverhoudingen

In de cao wordt hierover een tekst opgenomen. Kern hiervan is dat menselijkheid de basis is voor de manier waarop er binnen OI wordt samengewerkt.
De werkgever zal geen gebruik maken van de mogelijkheid om de gedifferentieerde WGA premie in 2012 te verhalen op de medewerkers.

Reacties zijn altijd welkom op: h.jongsma@cnvvakmensen.nl

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Henk Jongsma, bestuurder
CNV Vakmensen

Heeft uw georganiseerde collega deze nieuwsbrief niet per e-mail ontvangen, wilt u zo vriendelijk zijn hun te vragen zijn/haar emailadres aan ons door te geven via n.sewdien@cnvvakmensen.nl

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid