Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Owens Illinois - Nieuws

Stemming cao-resultaat Owens Illinois

Afgelopen week was een bewogen week binnen O-I aan het cao-front. Nadat O-I een eindbod had geformuleerd op 1 september die beneden alle peil was, zijn vakbonden samen met de kaderleden het bedrijf in gegaan.

Dit, om jullie te informeren over de situatie en om te horen wat jullie van het eindbod vonden. Jullie stemming was unaniem: ongehoord en onacceptabel. Als tegenreactie hebben wij O-I een ultimatum gesteld met een eindtijd van 25 september 2017, 06.00 uur. Wanneer O-I ons zou laten weten dat onze eisen niet werden ingewilligd, zouden wij tot acties overgaan.

Op 25 september zijn, onder dreiging van acties waarbij heel overtuigend duidelijk was dat de plants in Leerdam en Maastricht over zouden gaan op acties, verkennende gesprekken geweest om toch te komen tot een cao-resultaat. Deze gesprekken hebben uiteindelijk tot een cao-resultaat geleid. En het resultaat mag er zijn: wij hebben nagenoeg op alle punten ook alles binnen gehaald wat er in het ultimatum vermeld stond.

Het verschil tussen onze eisen en het behaalde resultaat zit hem hierin dat de gevraagde loonparagraaf, zijnde 2,5% per 1 april.

Dit ziet er nu als volgt uit:

  • 1,25% op 1 april 2017
  • 1,25% in oktober 2017

Het actiecomité van beide plants afzonderlijk, vond het resultaat dusdanig voldoende dat het aan de leden kon worden voorgelegd. Het volledige onderhandelingsresultaat vind je onder 'Downloads'.

Het woord is nu aan de leden, aan jou dus. Voor de vestiging Schiedam geldt dat alleen de leden die nog in dienst zijn, hun stem kunnen uitbrengen. Klik hier om meteen digitaal te stemmen. Je kan tot 6 oktober 2017 stemmen.

Agostino Di Giacomo Russo
Bestuurder/onderhandelaar CNV Vakmensen
T 06 475 26 875
E a.digiacomorusso@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid