Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Owens Illinois - Nieuws

Cao-onderhandelingen Owens Illinois geven weinig hoop

De cao-onderhandelingen bij O-I zijn van start gegaan, maar geven niet veel hoop! Pensioen- en kostenreductie zijn de onderwerpen waar de werkgever het over wil hebben. Vandaag heeft zij hiervoor een aftrap gegeven.

De accountant van het pensioenfonds wil de claim die er ligt bij de Nederlandse Bank voor de misgelopen opbrengsten van het belegde goud niet meenemen in de berekening van de dekkingsgraad. Dit betekent dat de dekkingsgraad hierdoor een paar procenten zal zakken. De werkgever onderzoekt nu de mogelijkheden om het pensioenfonds onder te brengen bij een ander, groot, pensioenfonds. Het pensioenfonds voor de grafische industrie zou een mogelijkheid zijn. Tijdens het volgende overleg worden we hierover bijgepraat.

De gevolgen van de kostenreductie zijn voor een aantal mensen al merkbaar. Zij hebben een voorstel voorgelegd gekregen om gebruik te maken van de WW met een aanvulling op het loon tot 90%. Voor de cao-onderhandelingen heeft de werkgever aangegeven te willen kijken naar mogelijkheden om de werktijd uit te breiden. Met andere woorden: het is de bedoeling dat werknemers meer uren inzetbaar zijn voor hetzelfde loon. Dit zou moeten door meer terugkomdagen af te spreken. Wij zien nog niet helemaal hoe dit er uit moet zien. Daarnaast wil de werkgever afspraken maken over tijdsvergoedingen bij overwerk. Er wordt teveel overgewerkt. De werkgever wil hier een oplossing voor. Hoge pensioenkosten en een kostenreductie maken dat de werkgever de verwachtingen ten aanzien van een loonstijging al flink heeft getemperd. Er zal dus nog wel iets moeten gebeuren!

Ook de bonden hebben hun voorstellen toegelicht maar je zult begrijpen dat we hier, naast een aantal vragen, nog geen reactie op hebben gehad.

Dinsdag 17 juni praten we verder. Dan zal een accountant of actuaris aanwezig zijn om het pensioenverhaal toe te lichten. We houden jullie op de hoogte!

Reacties zijn altijd welkom op: h.jongsma@cnvvakmensen.nl

Mede namens de onderhandelingsdelegatie,
Henk Jongsma,
Bestuurder CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid