Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Owens Illinois - Nieuws

Cao-onderhandelingen O-I zijn begonnen

Enigszins verlaat zijn de cao-onderhandelingen Owens Illinois op 9 juni van start gegaan. Tijdens het eerste overleg hebben vakorganisaties hun ingediende voorstellen toegelicht. De cao-voorstellen van CNV Vakmensen tref je in de bijlage aan.

Het is nu de beurt aan Owens Illinois om vóór 23 juni, wanneer de tweede onderhandelingsronde plaatsvindt, hun voorstellen tijdig aan ons te sturen zodat we op de 23ste juni zoveel als kan voortgang kunnen boeken. Wij hebben uitgesproken dat we op 23 juni een cao-resultaat wensen.

Ook hebben we aangestipt dat door de ontwikkelingen in Schiedam het vertrouwen in Owens Illinois als werkgever een deuk heeft opgelopen. Het is ook in het belang van O-I als werkgever dat men met beleid komt om het vertrouwen te herstellen. Een goede cao helpt daar zeker bij.

Vakorganisaties hebben aangegeven dat verslechteringen van de cao niet acceptabel zijn. Tevens hebben wij ingezet op een goede loonparagraaf: dit is alleszins rechtvaardig wanneer we in ogenschouw nemen wat er de laatste tijd van de werknemers is gevraagd.

CNV Vakmensen heeft verder ook ingezet op de thema’s duurzame inzetbaarheid en ouderenbeleid. Wij hopen je na 23 juni een cao-resultaat te kunnen presenteren.

Het onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen,

Henk Boes, Cor van Dam, Arie Versluis en
Agostino Di Giacomo Russo bestuurder CNV Vakmensen
E a.digiacomorusso@cnvvakmensen.nl
M 06 47 82 68 75

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid