Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Baksteen - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Baksteenindustrie

Op 20 november 2013 hebben we het derde cao overleg met de werkgevers gehad. Een eerder cao overleg leverde geen enkel resultaat.

Het onderstaande cao onderhandelingsresultaat is gerealiseerd:

1.         Looptijd

Van 1 juli 2013 tot 1 juli 2014 (één jaar)

2.         Loon

a.       1,25 procent structurele loonsverhoging van schaalsalarissen en individuele salarissen per 1 januari 2014.
b.       0,5 procent eenmalige uitkering van het jaarinkomen (13,96 maandinkomen) op 1 maart 2014.
c.        Het minimum in de vakantietoeslag wordt met 1,25 procent verhoogd.

3.        Pensioen

De fiscale wetgeving aangaande de pensioenopbouw voor 2014 is gewijzigd, in verband met het stapsgewijs verhogen van de AOW leeftijd. De huidige ouderdomspensioenregeling voor werknemers in de baksteenindustrie geboren vanaf 1950, is vanaf 2014 fiscaal bovenmatig. De belastingdienst heeft op verzoek van het pensioenfonds geen vrijstelling verleend. Dit heeft tot gevolg dat de jaarlijkse pensioenopbouw vanaf 1 januari 2014 verlaagd moet worden van 2 procent naar 1,84 procent.

Op voorstel van CNV Vakmensen hebben we wel met de werkgevers kunnen afspreken om de franchise (deel van inkomen waarover geen pensioen wordt opgebouwd) omlaag te brengen van € 17.836,00 naar
€ 16.000,00). Dit betekent dat u pensioen op gaat bouwen vanaf uw jaarinkomen vanaf € 16.000,00, in plaats van nu pas bij een jaarinkomen van € 17.836,00.

Conclusie/resultaat

Dus de wettelijke gedwongen verlaging van het opbouwpercentage van 2 procent naar 1,84 procent, hebben we (deels) kunnen compenseren met meer pensioenopbouw over een groter gedeelte (vanaf € 16.000,00 van uw jaarinkomen).

4.         Onderzoek pensioenfonds

Het pensioenfondsbestuur wordt verzocht een onderzoek te doen om de kosten van pensioenuitvoering voor de toekomst te beheersen door aansluiting bij een ander pensioenfonds, of een collectief beschikbare regeling tot de mogelijkheden behoort.

5.         Mantelzorg

Er wordt een tekst opgenomen in de cao die voor een mantelzorger mogelijk maakt om met de werkgever in gesprek te gaan om werk en privé beter te kunnen combineren.

6.          Overige voorstellen

De overige cao voorstellen van CNV Vakmensen hebben we in het overleg niet kunnen realiseren.

De KNB werkgeversvoorstellen, om de overlapdiensten toeslagen af te schaffen en vrije dagen inleveren, gaan niet door.

Advies

Met overleg/onderhandelen hebben we het maximale bereikt. Daarom adviseren wij u om dit cao resultaat te aanvaarden, maar dit wordt uiteindelijk bepaald door u als bondslid. De meerderheid van de uitgebrachte stemmen is daarbij bepalend.

Breng daarom uw stem uit!

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met ondertekende, via telefoonnummer 055 - 526 42 50.

U kunt uw stem uitbrengen door bijgaand stemformulier ingevuld te retourneren uiterlijk op zaterdag 30 november 2013 naar het genoemde post- of e-mail adres, onder vermelding van “Baksteenindustrie”.


CNV Vakmensen

Willem Timmer
Bestuurder

Postbus 208
7300 AE  Apeldoorn

Telefoon : 055 -  526 42 50
E-mail     : apeldoorn@cnvvakmensen.nl

 

 

 

Bijlage: stemformulier
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid