Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Baksteen - Nieuws

Cao Baksteenindustrie mooie intentie, loze woorden

Op 16 oktober 2017 is de tweede en eerste echte onderhandelingsronde gevoerd voor een nieuwe cao. De werkgeversvoorstellen laten weinig aan de verbeelding over, daar waar ze in de eerste verkennende ronde mooie intenties hebben uitgesproken, is van dat voornemen weinig over gebleven in dit overleg.

Mooie intenties zijn van werkgeverszijde uitgesproken over goed werkgeverschap en oog hebben voor de noden van werknemers om werkend de AOW-gerechtigde leeftijd te halen. Om een aantrekkelijke sector te willen zijn voor jongeren. Van die goede intenties is weinig overeind gebleven toen het op concrete voorstellen aankwam.

Duurzame inzetbaarheid
Als vakbonden definiëren we duurzame inzetbaarheid, een beleid wat er op gericht is om de werknemers in verschillende leeftijdsfases ondersteuning te bieden om zorg en werk te combineren. Zo ook bij het naderen van de eindstreep door momenten van rust te creëren. Wij hadden de intentie uitgesproken middels een werkgroep gezamenlijk dit traject vorm te geven.

Wij zijn na enige concrete voorstellen van werkgevers, ons aan het beraden over een gezamenlijk traject. Wat zijn de voorstellen van werkgevers op dit punt? Werkgevers stellen concreet voor om de 85% dagen aan te laten sluiten op de AOW-gerechtigde leeftijd. Dat betekent dat ze in plaats van de leeftijd van 58, pas vanaf 64 ingaan. Als pleister op de wonde wil men de werknemers die nu 85% dagen hebben op dat niveau bevriezen als overgangsafspraak.

Daarnaast is er het plan van aanpak. Eén van de uitgangspunten is het opheffen van de belemmeringen voor werkgevers, te weten de ontzie-bepalingen. Kortom, dit is een werkgeversagenda waar we als werknemersdelegatie graag onze leden over willen horen.

Voor wat betreft de loonparagraaf hebben wij als bonden een loonvraag van 2,5%, een scholingsbudget van 0,5% en een bijdrage ziektekosten voor een looptijd van 12 maanden. Werkgevers bieden 1,75% voor een cao van 12 maanden. De ingangsdatum is nog niet ingevuld. Dit is volgens werkgevers afhankelijk van of wij bovengenoemde zaken accepteren of niet.

Wij willen met onze leden een discussie willen voeren. Wat vinden jullie als leden hiervan? Wij nodigen jullie uit voor de ledenvergadering op:

1 november om 16.00 uur bij Bylandt BV (Showroom), Bijland 5 te Tolkamer
8 november om 16.00 uur bij Wienerberger Steenfabriek, Meers 38 te Thorn
We hebben bij de bedrijven geregeld dat ook werknemers van andere bedrijven welkom zijn.

Als je er niet bij kunt zijn of is de plaats te ver om te reizen, dan kun je ons ook je mening via de mail laten weten via onderstaande gegevens.

Wij zien jullie graag op één van de ledenvergaderingen.

Willem Timmer
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid