Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Natuursteenbedrijf - Nieuws

Werkgevers Natuursteen wijzen cao-resultaat af

De werkgevers in de natuursteensector hebben het onderhandelingsresultaat CAO Natuursteenbedrijf 2013/2014 afgewezen.

Op dinsdag 25 juni heeft werkgeversorganisatie ABN Natuursteen aan vakorganisaties laten weten, dat haar achterban het onderhandelingsresultaat heeft afgewezen.
ABN Natuursteen heeft het onderhandelingsresultaat inhoudelijk besproken en gewogen. Na deze achterbanraadpleging is gebleken, dat onder de achterban van ABN geen draagvlak is om het onderhandelingsresultaat goed te keuren.

De kostenstijging, die de bedrijven opnieuw (zouden) moeten accepteren in relatie met de eenmalige uitkering van 300 euro, wordt als hoofdreden voor de afwijzing aangegeven. Volgens de natuursteenbedrijven zijn er geen (structurele) afspraken gemaakt die in samenhang met elkaar uiteindelijk een (loon-)kostenvermindering voor de bedrijven gaan opleveren.

Door de afwijzing van het onderhandelingsresultaat kan er thans geen cao tot stand komen. Voor werkgevers aangesloten bij ABN Natuursteen heeft de “oude” cao nawerking. Dit betekent dat de afspraken, neergelegd in de “oude” cao, door deze werkgevers jegens hun werknemers in acht genomen moeten worden. Dit is slechts anders als er nieuwe contractuele afspraken worden gemaakt.

CNV Vakmensen betreurt de opstelling van de werkgevers in de sector. Juist in deze roerige tijden hecht CNV Vakmensen aan een cao, die rust en (zoveel mogelijk) zekerheid biedt.

ABN Natuursteen gaat zich thans met haar achterban beraden over het vervolg. Zodra de inzet van ABN Natuursteen bekend is, zullen we u weer nader informeren.
 

Robbim Heins
Vakgroep bestuurder CNV Vakmensen
r.heins@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid