Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Natuursteenbedrijf - Nieuws

Werkgevers beraden zich over de cao Natuursteen

In de nieuwsbrief van 27 juni 2013 berichtten wij jullie, dat de werkgevers in de natuursteensector het onderhandelingsresultaat cao Natuursteenbedrijf 2012/2014 hebben afgewezen.

De kostenstijging die de bedrijven opnieuw (zouden) moeten accepteren in relatie met de eenmalige uitkering van
€ 300,--, wordt als hoofdreden van de afwijzing aangegeven.

De delegatie van de ABN heeft in een eerder stadium voorgesteld om de eenmalige uitkering te verlagen naar € 150,-- en een ATV-dag in te leveren. Dit hebben wij onmiddellijk afgewezen.

De achterban van de ABN is thans met een nieuw voorstel van de onderhandelings-delegatie ABN gekomen.

Dit voorstel ziet er als volgt uit:

  • De werknemer ontvangt een eenmalige uitkering van € 150,-- bruto (eerder was dat € 300,--). De werkgever kan deze naar keuze uitbetalen in december 2013 of januari 2014. De werknemer die in deeltijd werkt, krijgt deze uitkering naar rato.
  • Werkgevers krijgen de mogelijkheid om 2 roostervrije dagen eenzijdig vast te stellen op momenten dat er weinig werk is. De werknemer behoudt dus wel zijn aanspraken op deze dagen, hij krijgt echter minder zeggenschap over het moment van opname.

Voor de rest blijven de afspraken van het onderhandelingsresultaat ongewijzigd.

FNV Bouw heeft inmiddels het voorstel aanvaard.

Het onderhandelingsproces is uiterst moeizaam verlopen. CNV Vakmensen hecht in deze economisch moeilijke tijden zeer veel waarde aan het hebben van een cao. Zij denkt dat dit het maximaal haalbare resultaat is. Met alle bedenkingen wil CNV Vakmensen het thans voorliggende voorstel positief aan u voorleggen.

Leden, die hun stem hadden uitgebracht op het onderhandelingsresultaat, hebben wij onlangs reeds in de gelegenheid gesteld om hun stem over het nieuwe voorstel uit te brengen. Dat leidde niet tot een eenduidig standpunt, vandaar, dat wij het thans aan al onze leden voorleggen. Leden, die hun stem reeds hadden uitgebracht, behoeven niet nogmaals te stemmen.

Wij vragen onze leden graag een reactie op het nieuwe voorstel van werkgevers. Jullie reactie zou ik graag uiterlijk maandag 23 september a.s. binnen willen hebben. Mocht ik geen reactie van u hebben ontvangen, dan ga ik er vanuit, dat u zich kunt vinden in het nieuwe voorstel van de ABN.

Jullie kunnen je reactie doorgeven aan ondergetekende per e-mail of per brief:

 

Robbim Heins

CNV Vakmensen

Druivenstraat 3

4816 KB Breda

e-mail: r.heins@cnvvakmensen.nl

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunnen jullie uiteraard ook telefonisch contact met mij opnemen via telefoonnummer 076 – 57 24 670.

CNV Vakmensen

 

Robbim Heins

Vakgroepbestuurder

 

 

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid