Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Natuursteenbedrijf - Nieuws

Teleurstellende cao-onderhandelingen Natuursteen

De cao-onderhandelingen voor de natuursteensector zijn afgelopen woensdag 1 oktober teleurstellend verlopen. Werkgeversorganisatie ABN heeft een eindbod op tafel gelegd. Bij de werkgevers was er geen rek om vakbonden verder tegemoet te komen.

Het eindbod ligt ver af van de inzet van vakbonden. Het loonbod van de werkgevers en hun weigerachtige houding om een procedure-afspraak inzake de reparatie van de WW te maken vindt CNV Vakmensen te mager. Vakbonden en ABN Natuursteen zijn nu voorlopig uitgepraat. De leden van vakbonden mogen hun stem uitbrengen. CNV Vakmensen legt het eindbod met negatief advies aan haar leden voor.

Loonbod werkgevers

Het loonbod geldt voor de periode 1 maart 2014 tot en met 31 december 2015. Het loonbod van ABN bestaat uit tweemaal  een éénmalige uitkering van € 125,- bruto en een structurele loonsverhoging  van 1 procent. Het loonbod ziet er dan als volgt uit:

2014:   een eenmalige uitkering van € 125,- bruto uit te keren in december 2014. Werknemer in deeltijd krijgt naar rato uitgekeerd.
2015:   eenmalige uitkering van € 125,- bruto uit te keren in december 2015. Werknemer in deeltijd krijgt naar rato uitgekeerd.
2015:   de garantielonen en de individueel overeengekomen lonen structureel verhogen op 1 maart 2015 met 1 procent.

Het loonbod van de werkgevers haalt het bij lange na niet bij de looninzet van CNV Vakmensen. CNV Vakmensen zet in op een eenmalige uitkering van € 150,- bruto uit te betalen in december 2014 of januari 2015. Bovendien stelt CNV Vakmensen per 1 maart 2015 een structurele loonsverhoging voor van 2,5 procent.

Reparatie WW

In het kader van de Wet Werk en Zekerheid zal de maximale duur van de WW-uitkering door de wetgever beperkt worden. CNV Vakmensen wil deze inperking van het WW-recht repareren. Op dit moment is er over de invoering van de WW-beperking en de wijze waarop nog veel onbekend. Voor CNV Vakmensen is het een belangrijk punt, dat er nu reeds een procedure afspraak gemaakt wordt. Namelijk de procedure afspraak, dat als het onderwerp gaat spelen cao-partijen met elkaar in overleg treden om de huidige hoogte en duur van de wettelijke WW-uitkering te handhaven. ABN Natuursteen was niet bereid om een dergelijke afspraak te maken.

Overige punten in hoofdlijnen

CNV Vakmensen kan zich wel vinden in de overige punten van het eindbod.
 • Woon-werkverkeer (openbaar vervoer). Voor werknemers die met het openbaar vervoer gaan is ABN Natuursteen bereid de afspraak te maken, dat de kosten woon – werk vergoed worden.
 • Vakantiewetgeving (recht op vakantiedagen). De cao wordt aangepast aan de wetgeving m.b.t. de vakantiewetgeving.
 • Functie- en loongebouw ABN Natuursteen wil het nieuwe functie- en loongebouw per 1 januari 2016 invoeren. Uitgangspunt voor de werkgeversorganisatie is, dat het kostenneutraal is. In de looptijd van de cao moeten er dan concrete afspraken gemaakt worden over de invoering van het functie- en loongebouw.
 • Vernieuwing cao en modernisering cao. Tekstueel zal de cao up-to-date gemaakt worden. Daarnaast gaan partijen in een werkgroep aan de slag om de huidige cao aan te passen aan de huidige eisen van de tijd. In de volgende cao kunnen de gemaakte afspraken dan daadwerkelijk ingevoerd worden.
 • Naleving cao. Cao-partijen zijn het eens over een gestructureerde aanpak van de naleving cao. Concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden moet voorkomen worden.
 • Inzet Wajongeren in de natuursteenbranche. Door middel van een informatiebrochure wordt aandacht gevraagd voor de inzet van Wajongeren in de natuursteensector. In de toekomst zouden Wajongeren ook hun brood in de natuursteensector moeten kunnen verdienen.

De volledige tekst van het eindbod van ABN Natuursteen treffen jullie bijgaand aan.

Leden spreken zich uit over eindbod ABN Natuursteen

CNV Vakmensen legt het eindbod van AB Natuursteen ter stemming aan de achterban voor. Vanwege het loonbod van ABN Natuursteen en de weigerachtigheid om een procedure afspraak reparatie WW adviseert CNV Vakmensen haar leden om tegen het eindbod te stemmen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid