Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Natuursteenbedrijf - Nieuws

ROC Midden Nederland continueert vakopleidingen Natuursteen

Met ingang van 1 juli 2013 continueert ROC Midden Nederland in Nieuwegein de mbo-opleidingen voor de sector Natuursteen.

Met ingang van 1 juli 2013 continueert ROC Midden Nederland in Nieuwegein de mbo-opleidingen voor de sector Natuursteen. Het ROC neemt die taak over van het Centrum Natuursteen, dat per dezelfde datum wordt ontmanteld. Het voortbestaan van de opleidingen is daarmee veiliggesteld. Om het vakmanschap ook op de langere termijn te behouden, doen de cao-partijen een dringend beroep op bedrijven om medewerkers voor de opleidingen aan te melden.

Sociale Partners ABN Natuursteen, FNV Bouw en CNV Vakmensen slaagden er in om de continuïteit van de mbo-opleidingen voor de sector Natuursteen te borgen. De vakdocent Corry Kussendrager en een nieuw aan te stellen scholingscoördinator (natuursteen) dragen bij aan de kwaliteit van de opleidingen die ROC Midden Nederland gaat verzorgen.

Een deel van de huidige leerlingen doet examen. De andere leerlingen gaan door met het volgende studiejaar. Daarnaast rekenen de cao-partijen en het ROC op voldoende nieuwe aanmeldingen om nieuwe opleidingsgroepen te kunnen starten.

Voor de sector Natuursteen zijn 4 mbo-opleidingen beschikbaar. De assistent-opleiding op niveau 1 is met name bestemd voor deelnemers die een opstap nodig hebben naar werk of die onvoldoende vooropleiding hebben om met een opleiding op niveau 2 te beginnen. De basisberoepsopleiding Natuursteenbewerker op niveau 2 duurt twee jaar en telt vier specialisaties: machinaal, grafwerk, restaureren en stellen. De allround opleiding Natuursteenbewerker op niveau 3 duurt drie jaar. Daarin staat ook leidinggeven op het programma. Tot slot zijn er de kaderopleidingen op niveau 4 met o.a. de onderdelen werkplaatsorganisatie, werkvoorbereiding en bedrijfsvoering.

De centrale opleidingslocatie is het gebouw van het ROC aan de Harmonielaan 2 in Nieuwegein. Afhankelijk van het aantal en de herkomst van de deelnemers kan een opleiding ook elders in het land worden verzorgd. In alle gevallen vindt een deel van de opleiding plaats bij een bedrijf in de regio. Voor bepaalde vaktechnische onderdelen van de opleiding wordt gebruikgemaakt van de werkplaats en de machines van een bedrijf.

Een belangrijk deel van de mbo-opleiding vindt plaats binnen het leerbedrijf. Er is dus een belangrijke rol weggelegd voor de leermeester, die de leerling de fijne kneepjes van het vak bijbrengt. Ter ondersteuning van de leermeester verzorgt kenniscentrum Fundeon het komend najaar bijscholingscursussen.

De sector Natuursteen investeerde vele jaren in het opleiden van medewerkers. Dankzij goede opleidingen konden veel werknemers hun vakkennis en inzetbaarheid vergroten. Door vakwerk te leveren van de allerhoogste kwaliteit, dragen zij bij aan het positieve imago van de sector. In economisch slechtere tijden blijft het van belang om werknemers op te leiden en opleidingen in stand te houden.

Direct na de zomervakanties zal een voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd voor de geïnteresseerden in opleidingen Natuursteen.

Bedrijven die medewerkers voor het komende studiejaar en/of de voorlichtingsbijeenkomst willen aanmelden,kunnen contact opnemen met ROC Midden Nederland. Ga naar www.rocmn.nl of bel: 030 - 754 12 00. Sociale partners zullen binnenkort meer informatie verstrekken over de sectorale opleidingen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid