Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Natuursteenbedrijf - Nieuws

Overleg cao Natuursteen

Partijen onderzoeken de mogelijkheid tot verlenging. Cao-partijen hebben de onderhandelingen opgeschort. Cao-partijen gaan nu de mogelijkheid van verlenging onderzoeken. Werkgevers zien slechts ruimte voor een geringe compensatie.

Op maandag 8 april jl. hebben cao-partijen het overleg opgeschort. cao-partijen gaan onderzoeken of hun achterban akkoord kan gaan met een verlenging van de huidige cao. Onder de volgende voorwaarden zou verlenging van de huidige cao kunnen plaatsvinden:

 • De cao zou met een jaar worden verlengd, de verlengde cao loopt derhalve tot 1 maart 2014.
 • Werkgevers zullen een eenmalige uitkering uitbetalen ad. € 200,- bruto. Deze uitbetaling zal naar keuze van de werkgever plaatsvinden in december 2013 of januari 2014.

Voorts zijn cao-partijen bereid om:

 • Een digitaal werkgelegenheidsmeldpunt in te richten, waar werkzoekende werknemers en werkgevers die vacatures hebben bij elkaar worden gebracht.
 • Een loopbaanfaciliteit in te richten, gekoppeld aan het PAGO. Gericht op werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden of dreigen te worden.
 • Invoering van het  functieloongebouw met gezwinde spoed voortzetten.

Loonruimte
De werkgeversorganisatie ABN Natuursteen heeft een somber beeld geschetst van de bedrijfseconomische situatie in de bedrijfstak. Volgens de delegatie is het op dit moment voor veel werkgevers een kwestie van overleven. De delegatie ziet geen ruimte voor het compenseren van het koopkrachtverlies van werknemers als gevolg van de inflatie.

Houding bonden
Bij de start van de onderhandelingen heeft de ABN een aantal verslechteringsvoorstellen gedaan. Zo heeft de ABN ondermeer voorgesteld om:

 • Het mogelijk te maken om de zaterdag als een normale werkdag in te zetten.
 • Het aantal seniorendagen gefaseerd te verminderen.
 • Het schrappen van de uitzonderingsregel, dat de werkgever bij ziekte 100% moet aanvullen indien de werknemer actief meewerkt aan re-integratie.

In een klimaat, waarin er voor werknemers weinig in het vat zit, waren vakorganisaties niet bereid om over de door werkgevers voorgestelde verslechteringen te onderhandelingen. <o:p></o:p>

Belang  van cao
Aan de andere kant zagen cao-partijen het belang in van het hebben van een cao. In roerige tijden geeft een cao rust en (zoveel mogelijk) zekerheid.

Hoe nu verder
Zowel werkgevers- als werknemersorganisaties leggen de verlengingsoptie ter goedkeuring aan hun achterban voor. Binnen de verlengingsoptie is de uiterste grens bereikt. Als de achterban (van werkgevers- danwel werknemerszijde) met de voorgestelde verlenging niet akkoord kan gaan, ligt alles weer open.

Graag vernemen wij van u of u akkoord kan gaan met de voorgestelde verlenging van de cao.

Met bijgaand stemformulier kunt u uw mening geven. Wij willen u vragen het stemformulier in te vullen en vóór vrijdag 3 mei terug te zenden aan:

CNV Vakmensen
T.a.v. Robbim Heins, bestuurder
Antwoordnummer 11004
4800 VC BREDA

Per e-mail reageren kan natuurlijk ook: r.heins@cnvvakmensen.nl  

Uiterlijk vrijdag 3 mei moet uw stemformulier binnen zijn. Stemformulieren die na 3 mei 2013 bij ons binnen komen, kunnen helaas in de telling niet worden meegenomen.

Robbim Heins
Vakgroepbestuurder CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid