Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Natuursteenbedrijf - Nieuws

Cao-overleg Natuursteen, patstelling dreigt

Na twee overlegrondes dreigen de cao-onderhandelingen vast te lopen. De inzet van CNV Vakmensen vóór (zoveel mogelijk) koopkrachtbehoud en het realiseren van een persoonlijk opleidingsbudget, vindt bij de werkgeversorganisatie ABN-Natuursteen weinig weerklank.

Aan de andere kant stuit de insteek van ABN-Natuursteen met als sleutelwoorden loonkostenbeleid, flexibiliteit en inzetbaarheid bij CNV Vakmensen op verzet.

Koopkrachtbehoud.
In haar looneis heeft CNV Vakmensen zich zoveel mogelijk gericht op het behoud van koopkracht. ABN-Natuursteen heeft gewezen op de economische situatie in de bedrijfstak Natuursteen in het bijzonder. De sector bevindt zich in zwaar weer. Voor veel bedrijven is het een kwestie van overleven en is het afspreken van een structurele loonsverhoging geen haalbare kaart, aldus ABN-Natuursteen. De werkgeversorganisatie verwijst hierbij ook nog naar de structurele loonsverhoging van 1,0% per 1 februari 2013, die onderdeel was van de vorige cao-periode. Volgens de werkgeversorganisatie hebben werknemers hun loonsverhoging voor 2013 al gehad.

Ontwikkeling van mensen
CNV Vakmensen heeft ingezet op een persoonlijk scholingsbudget. Van werknemers wordt verwacht, dat ze zichzelf een levenlang ontwikkelen en hun kennis op peil houden zodat ze breed inzetbaar zijn in de sector. CNV Vakmensen wil werknemers daarvoor de mogelijkheden bieden en een persoonlijk scholingsbudget afspreken. ABN-Natuursteen plaatst vraagtekens bij de behoefte onder werknemers voor een persoonlijk opleidingsbudget en verwijst naar de scholingsmogelijkheden in de bedrijven en de sector.

Behoud van werkgelegenheid
Het voorstel van CNV Vakmensen voor een werkgelegenheidsmeldpunt, om zodoende goed opgeleide werknemers voor de sector te behouden, viel bij ABN-Natuursteen in goede aarde. Dit voorstel zal verder uitgewerkt worden.

Modernisering
Onder het mom van modernisering heeft ABN-Natuursteen een aantal verslechteringsvoorstellen gepresenteerd waar CNV Vakmensen grote moeite mee heeft. Om enkele verslechteringsvoorstellen te noemen:

 • Zaterdagwerk. ABN-Natuursteen heeft de wens uitgesproken om de zaterdag als normale werkdag in te kunnen zetten. Naast het kostenaspect wordt deze wens ingegeven om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Voor bedrijven betekent dat, dat machines beter benut kunnen worden. De zaterdagtoeslag zou dan komen te vervallen.
 • Loondoorbetaling bij ziekte. Werkgevers willen geen aanpassing voor de loondoorbetaling bij ziekte. De uitzonderingsregel dat de werkgever 100% moet aanvullen indien de werknemer actief meewerkt aan re-integratie, wil ABN-Natuursteen schrappen.
 • Seniorendagen. Al in eerdere cao-trajecten heeft ABN-Natuursteen aangegeven het aantal seniorendagen te willen verminderen. Ook dit keer keert het gefaseerd verminderen van de seniorendagen terug op de onderhandelingsagenda.
 • Inzetbaarheid. Voor grote bedrijven wil ABN-Natuursteen de mogelijkheid bieden om specifieke brancheafspraken te maken en op te nemen in de cao.

Uitnodiging
De onderhandelingen stokken, een patstelling dreigt. Op 8 april 2013 worden de onderhandelingen hervat. CNV Vakmensen nodigt betrokken leden graag uit om de verdere inzet te bespreken op:

 • Datum: 4 april 2013
 • Aanvang: 19.30 uur
 • Locatie: Regiokantoor CNV Vakmensen, Druivenstraat 3 te Breda

Indien u aanwezig wilt zijn, verzoeken wij u vriendelijk zich aan te melden bij ondergetekende via regiokantoor Breda, telefoonnummer 076 – 572 46 70 of per e-mail via r.heins@cnvvakmensen.nl. Ook met vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij dit e-mailadres.

Robbim Heins
bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid