Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Natuursteenbedrijf - Nieuws

Cao-partijen ondertekenen akkoord Natuursteen

De leden van CNV Vakmensen hebben ingestemd met het cao-bod van werkgeversorganisatie ABN Natuursteen. Inmiddels hebben CNV Vakmensen, FNV Bouw en ABN Natuursteen het principeakkoord voor het Natuursteenbedrijf 2014-2015 ondertekend.

Loon

De cao heeft een looptijd van 1 maart 2014 tot en met 31 december 2015. In het principeakkoord zijn zowel afspraken gemaakt over het doen verstrekken van een eenmalige uitkering als een structurele loonsverhoging.
  • 2014: eenmalige uitkering van 150 euro bruto uit te keren in december 2014 of januari 2015, naar keuze van de werkgever. Werknemer in deeltijd krijgt naar rato uitgekeerd.
  • 2015: structurele loonsverhogingen van 1% per 1 maart 2015 en 0,5% per 1 december 2015.

Werkloosheid

Cao-partijen hebben een protocolafspraak gemaakt over de reparatie van de duur en hoogte WW.  De wetgever heeft besloten om de duur en de hoogte van de WW-uitkering te beperken. Zodra de ins en outs van de nieuwe wetgeving bekend zijn, zullen cao-partijen met elkaar in overleg op welke wijze de beperking van de WW-uitkering gerepareerd kan worden.

Modernisering cao

Functiewaarderingssysteem.
Cao-partijen zullen per 1 januari 2016 overgaan tot invoering van een nieuw functie- en loongebouw. Uitgangspunt daarbij is, dat de invoering kostenneutraal is. Het is de inzet van cao-partijen om te komen tot een volledig geaccepteerd functiegebouw (functies en beschrijvingen) en een nieuw beloningssysteem op basis van functiegroepen en loonschalen.

  • Vernieuwing cao: De cao wordt tekstueel opgeschoond.
  • Werkgroep modernisering cao: Tijdens de looptijd van de cao gaan cao-partijen verder aan de slag met het onderwerp modernisering. In de volgende cao kunnen er dan slagen gemaakt worden.

Naleving cao

Oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden staat uitdrukkelijk op de cao-agenda. Cao-partijen gaan aan de slag met het inrichten en uitvoeren van een gestructureerde aanpak naleving cao.

Woon-werkverkeer (openbaar vervoer)

Werknemers die met openbaar vervoer naar het werk gaan (huisadres naar het bedrijf v.v.) zullen de kosten (woon-werk) vergoed krijgen. In de bijlage (rechts, onder 'Downloads') vind je het principeakkoord. 

Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kun je die sturen naar onderstaand adres. 

Robbim Heins - Bestuurder CNV Vakmensen
r.heins@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid