Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Natuursteenbedrijf - Nieuws

Cao-partijen Natuursteen nemen bedenktijd

Op maandag 16 juni 2014 hebben werkgeversorganisatie ABN Natuursteen en vakorganisaties CNV Vakmensen en FNV Bouw in de tweede ronde over de cao Natuursteen onderhandeld.

Op de agenda stonden heikele onderwerpen zoals loonsverhoging, verhoging vergoeding, moment van invoering van het functie- en loongebouw. Om bedenktijd te nemen hebben cao-partijen de volgende onderhandeling over de vakantie heen getild.

Werkgevers zien geen ruimte voor een structurele loonsverhoging

ABN Natuursteen ziet geen ruimte voor een structurele loonsverhoging. De werkgeversorganisatie wijst op de moeilijke situatie in de bedrijfstak. Binnen de bedrijven is er geen ruimte voor een dergelijke verhoging. De werkgeversorganisatie is wel bereid om met een eenmalige uitkering over de brug te komen. Vakorganisaties wezen erop, dat ook vorig jaar geen structurele loonsverhoging is overeengekomen. Een eenmalige uitkering wordt niet meegenomen in het pensioen, ook heeft een eenmalige uitkering geen positief effect op toeslagen en vergoedingen. De vakorganisaties hebben betoogd, dat er voor werkgevers wel degelijk ruimte is ontstaan. In 2014 zijn de werkgeverslasten verminderd (door het verlagen van pensioenpremies), daarnaast valt per 1/1/2015 de premie voor de VUT vrij. De werkgeversorganisatie volhardt tot nu toe in haar standpunt.

Onkosten- en reiskostenvergoeding

Aan werkgeverszijde is er ook geen bereidheid om de onkosten- en reiskostenvergoeding te verhogen. In haar voorstellenbrief heeft CNV Vakmensen voorgesteld om de onkosten- en reiskostenvergoeding te verhogen. Onder verwijzing naar de discussie over de toekenning van een structurele loonsverhoging heeft ABN Natuursteen ook afwijzend gereageerd op het verhogen van de vergoedingen.

Alhoewel werknemers (vooral jongeren) steeds vaker met het openbaar vervoer naar het werk komen, is er in de cao geen bepaling vergoeding OV woon-werkverkeer opgenomen. CNV Vakmensen heeft voorgesteld om dat alsnog te doen.
ABN Natuursteen geeft aan, dat bedrijven buiten de cao om deze vergoeding reeds aan betrokken werknemers uitbetalen. Vakorganisaties hebben vervolgens opgemerkt, dat er dan niets in de weg staat om de vergoeding OV-kosten woon-werk in de cao op te nemen.

Invoering functie- en loongebouw

Vakorganisaties hameren op een voortvarende afhandeling van het dossier loon- en functiestructuur. Dit betekent in hun optiek, dat de invoering van het functie- en loongebouw per 1 januari 2015 zou kunnen plaatsvinden. Werkgevers achten dat dat te snel is gezien het feit, dat er nog een aantal lastige onderwerpen op de agenda staan.

Naleving cao

Voor ABN Natuursteen en vakorganisaties is de naleving van de cao en de wijze waarop de naleving gecontroleerd wordt een belangrijk onderwerp. Partijen zijn het er over eens, dat de sector Natuursteen te klein is om een eigen technisch bureau naleving op te richten. Gelet op het lopende onderzoek naar de mogelijke samenwerking met de sector Afbouw, hebben vakorganisaties geopperd om ook de mogelijkheid van samenwerking met betrekking tot controle op de naleving in dat onderzoek te betrekken.
Voor vakorganisaties is dan wel een eis, dat de eigen bevoegdheid om naleving cao af te dwingen overeind blijft staan.

Stof tot nadenken

Aan het einde van de onderhandelingsronde heeft ABN Natuursteen een samenhangend werkgeversvoorstel op tafel gelegd. Uitgangspunt voor het werkgeversvoorstel is, dat er in 2014 geen ruimte is voor een structurele loonsverhoging. Samenhangend voorstel ABN Natuursteen:

 • Looptijd: negen maanden, in relatie met het loonvoorstel.
 • Loon: een eenmalige uitkering, te betalen ergens in het vierde kwartaal.
 • Werkingssfeer actualiseren voor zover dit niet leidt tot complicaties met aanpalende sectoren.
 • OV-vergoeding: akkoord voor woon-werkverkeer.
 • Wajong: akkoord met het maken van een brochure om het inzetten van Wajongeren in de natuursteensector te bevorderen.
 • Vakantiewetgeving: de cao aanpassen conform de wet van 2012.
 • Naleving: versterken controle op naleving mogelijk in samenwerking met het Technisch Bureau Afbouw.
 • Aanvullende WW-verzekering: nu geen afspraak over maken.
 • Functie- en loonstructuur: nu geen vaste invoeringsdatum afspreken.
 • Stop kinderarbeid: werkgeversorganisatie bereid om een vergoeding overeen te komen, mits dat via het HBA verloopt.

In het traject modernisering cao zouden na de totstandkoming van de cao 2014 de volgende punten aan de orde moeten komen:

 • Modernisering
 • Seniorendagen
 • Functie- en loonstructuur
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Opschonen cao-teksten (inhoudelijk)

Hervatting cao-onderhandelingen op vrijdag 29 augustus 2014

De cao-onderhandelingen worden op vrijdag 29 augustus 2014 hervat. CNV Vakmensen probeert haar leden zo goed mogelijk te informeren. Uiteraard zijn wij heel benieuwd wat u van de ontwikkelingen op de onderhandelingstafel vindt. Graag horen we dat van u. U kunt uw reactie mailen naar ondergetekende via r.heins@cnvvakmensen.nl.

Wij horen graag van u.

Robbim Heins
bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid