Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Natuursteenbedrijf - Nieuws

Cao-onderhandelingen Natuursteen van start

De cao-onderhandelingen Natuursteen zijn op 9 mei jl. van start gegaan. Werkgevers zien geen enkele ruimte om structurele loonsverhoging af te spreken.

CNV Vakmensen zet in op reële loonsverhoging, maar ook op verhoging van de reiskostenvergoeding en versterking van de positie van Wajongeren in de sector. CNV Vakmensen breekt een lans voor strikte naleving van de cao. Mogelijke samenwerking tussen de Natuursteensector en werkgevers in de Afbouwsector werpt zijn schaduw vooruit. Bij de werkgevers in de natuursteen is er bereidheid om moderniseringstraject af te stemmen met afbouw.

Cao-onderhandelingen Natuursteen van start gegaan.

Op vrijdag 9 mei jl. hebben de werkgeversorganisatie ABN Natuursteen en de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Bouw de voorstellenbrieven uitgewisseld en toegelicht. ABN Natuursteen ziet geen ruimte om de lonen aan te passen. Onderhandelingspartijen staan hier ver uit elkaar. CNV Vakmensen zet in op een reële loonsverhoging en vindt het daarnaast op zijn plaats, dat de reiskostenvergoeding verhoogd wordt. Jarenlang is de reiskostenvergoeding ongewijzigd gebleven, daartegenover staat een continue verhoging van de brandstofkosten. CNV acht een verhoging van de vergoeding op zijn plaats.

Loon- en functiestructuur

ABN Natuursteen en vakbonden zijn het wel eens over de zo snel mogelijke invoering van een nieuw functie- en loongebouw. Reeds in 2012 zijn onderhandelingspartijen met dit onderwerp aan de slag gegaan. Het inventariseren van functies en het maken van functiebeschrijvingen is een eind op streek. Vervolgens moet er een loongebouw aangekoppeld worden. Onderhandelingspartijen zetten er op in om het functieloongebouw uiterlijk op 1 januari 2015 van kracht te laten zijn. Uiteraard zal de invoering van het functieloongebouw onder strikte voorwaarden dienen te gebeuren. Voor CNV Vakmensen is het van groot belang, dat werknemers er in ieder geval niet in inkomen op achter uitgaan en dat het functieloongebouw perspectief biedt voor de toekomst. Uiteraard worden werkgevers en werknemers nauwgezet over dit onderwerp op de hoogte gehouden.

Kwalitatieve afspraken

De overheid gaat de uitkeringsduur van de WW beperken. CNV Vakmensen heeft voorgesteld om afspraken te maken over reparatie en de opbouw van de WW. Bepalend voor CNV Vakmensen zijn hierbij de afspraken die in het sociaal akkoord van 2013 zijn gemaakt. Om concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen hecht CNV Vakmensen aan een strikte naleving van de cao. Strikte naleving van de cao is een must om het draagvlak onder de cao te blijven behouden.

Mogelijke samenwerking sector Natuursteen en sector Afbouw werpt schaduw vooruit

ABN Natuursteen heeft aangegeven, dat zij met de werkgevers in de Afbouw (NOA) in gesprek zijn. Op het terrein van de arbeidsvoorwaarden zijn ABN en Natuursteen en NOA van plan om verder te gaan samenwerken. NOA en ABN Natuursteen gaan samen oplopen in de modernisering van de cao’s. In de toekomst zou dit mogelijk kunnen leiden tot het in elkaar schuiven van de cao’s Natuursteen en Afbouw.
CNV vakmensen ziet in deze ontwikkeling kansen voor de werknemers in de natuursteensector. Een cao met een breed draagvlak komt ook aan de werknemer ten goede. Het onderzoek naar modernisering gaat in het komende jaar zijn beslag krijgen. Om geen gaten te laten vallen, gaan ABN Natuursteen en vakbonden verder met de onderhandelingen van de cao voor 2014. Naar verwachting zal het gaan om een cao met een korte looptijd (tot 31 december 2014). In een volgende cao zou dan een volgende stap gemaakt kunnen worden naar het verder op elkaar afstemmen van de cao’s Afbouw en Natuursteen.

Op maandag 16 juni 2014 worden de cao-onderhandelingen hervat. Heb je vragen en/of opmerkingen; schroom niet om te mailen naar: r.heins@cnvvakmensen.nl  

NatuursteenVakdag – 23 mei 2014.
Bouw&Infra Park Harderwijk van 10.00 uur – 16.00 uur.
Meer informatie en aanmelden via www.natuursteenvakdag.nl
CNV-leden kunnen zich met hun lidmaatschapspasje bij de CNV-stand melden en ontvangen een toepasselijk presentje!
VAN HARTE AANBEVOLEN !!

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid