Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Natuursteenbedrijf - Nieuws

Cao Natuursteen: Werkgevers staan nu voor de keuze

Op vrijdag 29 augustus jl. zijn de cao-onderhandelingen Natuursteen hervat. Het was een korte onderhandelingsronde. CNV Vakmensen en FNV Bouw gaven een terugkoppeling van hun achterbanraadpleging waarbij de bonden het samenhangende voorstel van ABN Natuursteen aan de vakbondsleden hebben voorgelegd.

Terugkoppeling achterbanraadpleging vakbonden

De leden van CNV Vakmensen hebben het belang van het hebben van een cao onderstreept. De leden hebben echter het loonbod van ABN Natuursteen als onvoldoende van de hand gewezen. De achterban hecht aan een structurele loonsverhoging. Naar aanleiding van de achterbanraadpleging hebben vakbonden aan ABN Natuursteen gevraagd om het loonbod te heroverwegen.

ABN Natuursteen ziet geen ruimte voor structurele loonsverhoging

Ook ABN Natuursteen hecht aan het overeenkomen van een cao. Echter, volgens ABN Natuursteen laat de bedrijfseconomische situatie in de sector op dit moment geen structurele loonsverhoging toe. In de bedrijven wordt nog steeds niets verdiend.

Vakbonden leggen keuzemogelijkheid voor

Vakbonden hebben oog voor de situatie in de bedrijfstak. Om nu werknemers- en werkgeversbelangen aan elkaar te verbinden en de onderhandelingen vlot te trekken, hebben vakbonden aan ABN Natuursteen een keuze voorgelegd:
  • Cao-partijen houden vast aan de voorgestelde looptijd, te weten: 31 december 2014. Er moet dan wel een substantieel beter loonbod op tafel komen. 
  • Cao-partijen spreken een langere looptijd af, te weten: 31 december 2015. In 2015 komen partijen dan een structurele loonsverhoging overeen. Door de verlaging van de sociale lasten ontstaat er structurele ruimte. Immers, met ingang van 1 januari 2014 zijn de loonkosten met 1,5%  gedaald, met name door de premiedaling voor de regelingen 55-min en 55-plus. Per 1 januari 2015 ontstaat nog eens 1,25% loonruimte, omdat dan de werkgeverspremie voor de vut in de natuursteen vervalt. 
ABN Natuursteen had geen mandaat om een dergelijke afspraak te maken. ABN Natuursteen ziet dat een langere looptijd voordelen kan hebben en zullen het nieuwe voorstel van vakbonden serieus met de bedrijvengroep bespreken. Tijdens de eerstvolgende ronde, op woensdag 1 oktober 2014, krijgen vakbonden uitsluitsel of de werkgevers wat zien in de voorstellen van vakbonden.

Vragen?

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over de cao-ontwikkelingen, schroom dan niet om te mailen naar r.heins@cnvvakmensen.nl.

Robbim Heins

Bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid