Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Natuursteenbedrijf - Nieuws

Cao-akkoord Natuursteen

Op dinsdag 7 mei zetten cao-partijen in de natuursteensector hun handtekening onder het onderhandelingsresultaat voor de cao 2013-2014.

Cao-partijen hebben in verband met het economische klimaat gekozen voor een verlenging van de bestaande cao met beperkte aanpassingen. CNV Vakmensen had reeds mandaat voor het afsluiten van een verlenging met enkele aanpassingen bij de leden gehaald. Andere cao-partijen gaan thans naar de achterban om te peilen of deze met het onderhandelingsresultaat in kan stemmen.

Hieronder tref je de tekst van het onderhandelingsresultaat aan:

Onderhandelingsresultaat 2013/2014

Cao-partijen voor het Natuursteenbedrijf – Algemene Nederlandse Bond van Natuursteen-bedrijven, FNV Bouw en CNV Vakmensen – hebben op 7 mei 2013 te Harderwijk het volgende onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao bereikt.

Looptijd
Gelet op de uiterst moeilijke situatie waarin de Natuursteensector op dit moment verkeert, hebben cao-partijen besloten de bestaande cao te verlengen tot 1 maart 2014. In aanvulling daarop zijn de navolgende afspraken gemaakt.

Loon
De werknemer ontvangt een eenmalige uitkering van 300 euro bruto. De werkgever kan deze naar keuze uitbetalen in december 2013 of januari 2014. De werknemer die in deeltijd werkt, krijgt deze uitkering naar rato.

Loopbaanfaciliteit
Partijen creëren in 2013 een loopbaanfaciliteit voor werknemers, gekoppeld aan het periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (pago). De werknemer die arbeidsongeschikt dreigt te worden, wordt preventief begeleid om tijdig een andere wending te kunnen geven aan zijn loopbaan. Voor de uitvoering zoeken partijen aansluiting bij de hiertoe ingerichte structuur voor de Bouwnijverheid of de Schilderssector. Partijen overleggen met het SFN-bestuur over het beschikbare budget voor begeleiding en scholing van de betrokken werknemers.

Arbeidsmarkt
Partijen richten voor 1 juli 2013 een werkgelegenheidsportaal in onder de naam www.natuursteenbanen.nl . Deze faciliteit is bedoeld omvraag en aanbod op de sectorale arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen. Werkgevers kunnen er vacatures melden en hun behoefte aan collegiale in- en uitlening kenbaar maken. Werknemers die (ander) werk in de sector zoeken, kunnen op de website hun profiel achterlaten. De site zal niet toegankelijk zijn voor uitzendbureaus of bedrijven die niet aan de verplichtingen van de cao Natuursteen voldoen.

Functie- en loonstructuur
Cao-partijen ontwikkelen een nieuwe functie- en loonstructuur. In de loop van 2013 stellen zij de nieuwe functiestructuur vast. Het ontwikkelen van de bijbehorende loonstructuur en het invoeren van het complete nieuwe functie- en loongebouw gebeurt in het jaar 2014.

Kennis- en informatievoorziening Natuursteen
Cao-partijen werken voor 1 juni 2013 de exploitatie uit van een in te richten paritaire kennis- en informatievoorziening Natuursteen in Harderwijk. Zij streven ernaar deze per 1 juli 2013 van start te laten gaan.

Vakopleiding
Cao-partijen voorzien met de volgende afspraken in de continuïteit van de sectorale vakopleiding. Het ROC Midden-Nederland verzorgt met ingang van 1 juli 2013 in opdracht van cao-partijen de vakopleiding. De praktijkscholing vindt plaats bij erkende leerbedrijven die hiertoe bereid en in staat zijn. Fundeon voert de taken ten aanzien van de kwalificatiestructuur en de leermeesters uit. Binnen de bovengenoemde kennis- en informatievoorziening Natuursteen zal een scholingscoördinator in opdracht van partijen de volgende taken uitvoeren:

  • het toeleiden van leerlingen;
  • het onderhouden van het bedrijvennetwerk;
  • het ondersteunen van sociale partners bij de voorbereiding en uitvoering van het onderwijsbeleid.

Deze afspraken maken nieuwe instroom in de vakopleiding met ingang van 1 juli 2013 mogelijk.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneem ik het graag.

Mijn e-mailadres is: r.heins@cnvvakmensen.nl

Telefonisch ben ik bereikbaar op telefoonnummer: 076-5724670.

Robbim Heins

Vakgroepbestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid