Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Fermacell - Nieuws

Principeakkoord cao Fermacell

CNV Vakmensen en Fermacell hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao met een tweejarige looptijd. Wij hebben ook goede afspraken over duurzame inzetbaarheid kunnen maken. Je kunt digitaal stemmen via de link in deze nieuwsbrief.

Hoofdlijnen van principe akkoord

Hieronder kun je de hoofdlijnen van het principeakkoord lezen. De volledige tekst van het akkoord tref je in de bijlage.

Looptijd

De nieuwe cao loopt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020.

Loon

Per 1 juli 2018: 2,25% loonsverhoging
Per 1 juli 2019: 2,25% loonsverhoging
Eenmalig 150 Euro in 2018

Duurzame inzetbaarheid

Er spelen binnen Fermacell een aantal thema’s rondom duurzame inzetbaarheid. De belangrijkste zijn: werkdruk, gezond doorwerken tot je pensioen en scholing/ontwikkeling. CNV Vakmensen heeft rondom deze thema’s dan ook cao-voorstellen gedaan. Onderdeel van het cao-akkoord is dat Fermacell, CNV Vakmensen, de ondernemingsraad en AWVN (werkgeversorganisatie) de komende tijd samen onder andere deze thema’s verder uit werken. Hierbij zullen ook externe adviseurs betrokken worden, die veel deskundigheid op het vlak van duurzame inzetbaarheid hebben. Ook de medewerkers zullen inspraak krijgen in dit traject.

Aanpassen cao-artikelen over- en meerwerk

Wij hebben afgesproken om de cao-artikelen die overwerk bij dagdienst en meerwerk (art. 11.7) te herschrijven. Dit omdat deze cao-artikelen ingewikkeld geformuleerd zijn. Wij hebben tevens afgesproken dat de uitgangspunten van de huidige gehandhaafd blijven. Met andere woorden, de artikelen zullen herschreven worden, maar inhoudelijk zal er niets veranderen.

Stemmen

Wij leggen het principeakkoord met een positief stemadvies aan je voor. Je kunt hier digitaal stemmen. Dit kan tot en met 28 november 2018.

Vragen of opmerkingen?

Als je naar aanleiding van het principeakkoord vragen hebt dan kun je contact opnemen met de kaderleden Wim van Oss en Ruud Giesbers. Uiteraard kun je ook altijd contact met mij opnemen.

Agostino Di Giacomo Russo
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 47 82 68 75
E: a.digiacomorusso@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid