Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Fermacell - Nieuws

Principe-akkoord cao Fermacell

Op donderdag 10 september 2015 hebben Fermacell en CNV Vakmensen een principe-akkoord bereikt over een verlenging van de bestaande cao met de onderstaande loonsverhogingen.

  • per 1 juli 2014: 1,5 procent
  • per 1 juli 1015: 2 procent
  • per 1 juli 2016: 2,5 procent
In totaal gaat het om een structurele loonstijging van 6 procent over een periode van 1 juli 2014 tot 1 juli 2017. Met betrekking tot pensioen gaat er ook het een en ander veranderen, maar daar kunnen wij u nog niet over informeren omdat de Ondernemingsraad hierover met Fermacell aan de slag is. Zodra ook de Ondernemingsraad het eens is geworden met Fermacell zullen wij samen met de Ondernemingsraad alle werknemers informeren. Alleen leden kunnen tijdens de nog te plannen bijeenkomsten stemmen over het cao principe-akkoord.

Mede namens de kaderleden:
Marcel Caldenhoven en Alex Vermeulen

Arthur Bot
bestuurder  
E a.bot@cnvvakmensen.nl
M 06 20 44 51 90