Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Fermacell - Nieuws

CAO-akkoord Fermacell afgewezen

Tijdens de ledenbijeenkomst op dinsdag 4 december hebben de leden het cao-akkoord bij Fermacell afgewezen. Fermacell en CNV Vakmensen zullen opnieuw in onderhandeling gaan over de cao.

Stemming
In eerste instantie is er een digitale stemming over het akkoord geweest. De uitslag hiervan was dat er evenveel vóór als tegen stemmers waren. Daarna is er een ledenbijeenkomst georganiseerd om te besluiten hoe verder te gaan. Tijdens de bijeenkomst hebben de leden het cao-akkoord afgewezen. De reden voor de afwijzing is gelegen in de punten 8, 9 en 10 van het cao akkoord. Deze punten gaan over het aanpassen van een aantal cao artikelen rondom overwerk/meerwerk en arbeidsongeschiktheid. Het akkoord tref je in de bijlage aan. 

Hoe nu verder?
CNV Vakmensen heeft de uitslag van de stemming meegedeeld aan Fermacell en aangegeven dat onze belangrijkste knelpunten zitten bij de punten 8, 9 en 10. De reactie van Fermacell was dat zij ervoor open staan om opnieuw over de cao te onderhandelen.
De cao onderhandelingen zullen dus weer opgestart worden waarbij de inzet van CNV Vakmensen bestaat uit de input die de leden gegeven hebben rondom de punten 8,9 en 10 van het afgewezen akkoord en uit onze originele cao voorstellen. De uitkomst van deze nieuwe onderhandelingen zal vervolgens in een ledenbijeenkomst aan jullie voorgelegd worden.

Onze inzet is om snel met Fermacell tot een nieuw resultaat te komen. Tegelijk is het zo dat de ter discussie staande punten technisch/juridisch van aard zijn. En dat er een vraagstuk ligt rondom de interpretatie en de uitvoering van het artikel over overwerk in de dagdienst. Dit brengt met zich mee dat de onderhandelingen enige tijd in beslag gaan nemen. Wij zullen je in januari verder informeren.

Kan het huidige akkoord niet deels uitgevoerd worden?
De vraag leeft bij sommigen of het akkoord niet deels uitgevoerd kan worden (de punten 1 t/m 7). Dit is niet mogelijk. Het cao-akkoord is een totaalpakket aan afspraken. Het cao-akkoord is afgewezen door de leden. En daarmee is het akkoord van tafel.

Vragen/opmerkingen
Heb je vragen/opmerkingen of input voor de onderhandelingen? Neem dan contact met mij op, of benader een van de kaderleden Wim van Oss of Ruud Giesbers.
Ben je wel lid maar heb je deze nieuwsbrief niet per mail of per post ontvangen. Neem dan contact op met Wim van Oss zodat wij je gegeven goed in ons systeem kunnen verwerken. 

Agostino Di Giacomo Russo,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 478 26 875 
E a.digiacomorusso@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid