Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ENCI - Nieuws

We zijn uitonderhandeld, eindbod ENCI ontoereikend

Zoals aangekondigd heeft jullie werkgever op maandag 30 januari een eindbod neergelegd. Dit eindbod is ontoereikend. Daarom nodigen wij - CNV Vakmensen en FNV - jullie uit voor gezamenlijke ledenvergaderingen op woensdag 8 februari en donderdag 9 februari 2017

De bijeenkomsten vinden plaats op:

Maastricht: woensdag 8 februari om 14:00 uur in de filmzaal
IJmuiden: donderdag 9 februari om 12:00 uur in de kantine
Rotterdam:
donderdag 9 februari om 15:00 uur in de kantine

Komt allen!

Hierbij het eindbod in hoofdlijnen: Loon Voor de nieuwe cao met een looptijd van 4 jaar (periode 1 januari 2015 tot 1 januari 2019) “geeft” ENCI niet meer dan:

 

Structureel loon

Eenmalige uitkering

Pers. Keuze Budget

2015

0%

0%

0%

2016

0%

0%

0%

2017

2%

1,5%

1%

2018

2%

0%

1%

Totaal:

4%

1,5%

2%

Waarvan waardevast loon:

4%

0%

0%

Zoals jullie weten zijn de bijdrages in het PKB géén onderdeel van jullie vast loon, zijn niet pensioengevend, zijn niet geheel vrij besteedbaar, beïnvloeden een eventueel dagloon negatief bij WW/WIA uitkering, en tellen straks niet mee voor de vaststelling van de vergoeding van het sociaal plan. Wij zeggen: Bijdrages in het PKB mogen niet ten koste gaan van een fatsoenlijke structurele loonsverhoging!

Wij willen 3% loonsverhoging vanaf 1 januari 2017 en 3% loonsverhoging vanaf 1 januari 2018 en € 1.000 eenmalig voor iedereen. Let op: onze eis is gebaseerd op het feit dat er over de jaren 2015 en 2016 géén loonsverhogingen zijn geweest. In totaliteit is 6% berekend over vier jaar niet meer dan redelijk, en bovendien bikkelhard nodig om jullie koopkracht enigszins op peil te houden.

Ouderendagen voor huidige medewerkers ENCI blijft bij haar staffel onder andere op 61 en 62 jaar 9 dagen en vanaf 63 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd elk jaar 10 dagen. Nieuwe medewerkers krijgen alleen zogenaamd: “extra dienstjaren verlof” dagen: per 5 jaar in dienst 1 extra verlofdag met een maximum van 5 extra verlofdagen.

Wij willen; 61 en 62 jaar 9 dagen, 63 en 64 jaar 11 dagen en vanaf 66 jaar tot aan de AOW gerechtigde leeftijd 13 dagen. Uiteindelijk is dit al een enorme versobering van de oorspronkelijk regeling. Daarnaast vragen wij om de mogelijkheid vanaf een bepaalde leeftijd 80/90/100 te kunnen werken (80%werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw). Nieuwe medewerkers moeten na 10 jaar dienstverband kunnen instromen in de staffel van ouderendagen voor de huidige medewerkers.

Aanvulling loon bij tweede ziektejaar ENCI: alleen bij succesvolle re-integratie dan 100% in het tweede ziektejaar. Anders maar 70% van je vast salaris in het tweede ziektejaar (dit geldt dan ook voor nieuwe gevallen bij de huidige medewerkers). Als je onverhoopt volledig arbeidsongeschikt wordt, kom je niet meer in aanmerking voor een aanvulling.

Wij willen handhaven van de bestaande loondoorbetaling bij ziekte, ook voor nieuwe gevallen. Wij vinden het eindbod van afschaffing van deze aanvulling ronduit asociaal voor de langdurige zieke werknemer. Het zal je maar treffen!

Aanvulling loon bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ENCI: bij arbeidsongeschiktheid vervalt de aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Mening vakbonden: een behoorlijke verslechtering van je koopkracht als je al door ziekte arbeidsvermogen én bijbehorend loon hebt verloren.

Afbouwregeling ploegendienst/consignatietoeslag en ontzie-maatregelen ouderen vanaf 55 jaar ENCI wil afbouwregeling ook voor de huidige medewerkers sterk versoberen. Ontzie maatregelen vanaf 55 jaar: afschaffen! Alleen de lopende gevallen blijven gerespecteerd.

Wij zijn het daar volstrekt niet mee eens. Dit vangnet voor medewerkers met vaak lang ENCI dienstverband moet behouden blijven.

Vakantierecht medewerkers ná 1 januari 2017 De extra vakantiedagen voor de huidige volcontinue medewerkers na 1 januari 2017 geen 8 uur maar 6,72 uur. Medewerkers met 36 of 38 uurrooster krijgen voor de extra dagen minder dagen toegekend, respectievelijk 7,2 en 7,6 uren aan vakantie-tegoed.

Een volstrekt onterechte knip in opbouw van vakantierechten, zeker voor de volcontinue medewerkers.

Nieuwe medewerkers Ten opzicht van de huidige medewerker gaat de nieuwe medewerker er fors op achter uit; 40 uur werken voor beduidende minder loon, géén ouderendagen, minder toeslagen voor overwerk, géén aanvulling bij arbeidsongeschiktheid, minder pensioen bijdrage, et cetera.

Bovengenoemde en nog andere verschillen lichten wij uiteraard nader toe.

Het eindbod van jullie directie betekent dat wij uitgepraat en uitonderhandeld zijn! Het is niet alleen met betrekking tot de loonparagraaf onvoldoende, maar ook een onacceptabele kaalslag van sociale arbeidsvoorwaarden voor de huidige medewerkers. Tevens hebben wij onze enorme bezorgdheid uitgesproken of ENCI hiermee nog nieuwe mensen voor de toekomst gaat aantrekken.

Dit betekent dat jullie aan zet zijn. In gezamenlijkheid kunnen jullie opkomen voor de opgebouwde rechten uit het verleden. Samen voor een toekomstige cao waarbij het verleden afdoende is gerespecteerd!

Hoe nu verder? Wij gaan het eindbod nader toelichten en ter stemming aan jullie voorleggen. Als wij het met elkaar onvoldoende vinden zullen wij dus op een andere manier dan met praten, aan jullie directie duidelijk moeten maken dat het eindbod voor de nieuwe cao onvoldoende is.

Bij afwijzing van het eindbod zal direct een zogenaamd driekwartvergadering worden gehouden, waarbij driekwart van de aanwezige vakbondsleden zich moeten uitspreken voor én deelname aan acties (waaronder mogelijke werkonderbrekingen). Dan kan het actietraject van start gaan met onder meer het stellen van een ultimatum om onze eisen kracht bij te zetten, waarbij ENCI bij niet-inwilliging rekening dient te houden met onder andere stiptheidsacties, publiciteit, niet meer overwerken en werkonderbrekingen. Samen met het actiecomité gaan wij het actietraject nader invullen.

Wij vertrouwen erop jullie voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de onderhandelingsdelegatie,

René Jongen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 61
E: r.jongen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid