Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ENCI - Nieuws

Voortgang onderhandelingen Sociaal Plan ENCI

Op 4 april hebben wij onderhandelingen met jullie werkgever gevoerd over het sociaal plan ENCI in verband met de sluiting van de oven. Het was een positief en constructief overleg. Als vertrekpunt geldt het sociaal plan 2005 en de tekst van het sociaal plan 2013.

De belangrijkste onderwerpen / voorstellen van dit overleg waren:

 • De oude kantonrechters formule uit 2005 met factor 1 blijft gehandhaafd.
 • 65 jaar aangepast aan de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Ruimere regeling voor de resterende verlofdagen.
 • Er is door de vakverenigingen een voorstel gedaan voor ruimere afbouwregeling van de ploegentoeslag.
 • Voor het nieuwe maalbedrijf hebben de vakverenigingen in samenspraak met de OR een voorstel gedaan voor de verlenging van het sociaal plan, dit voor de komende vijf jaar waarbij wordt afgebouwd naar de nieuwe kantonrechtersformule.

Alle voorstellen zijn onder voorbehoud totdat de onderhandelingen geheel zijn afgerond.

De ondernemingsleiding heeft het tijdspad geschetst voor de sluiting van de oven.

 • Eerste helft juni aanzegging boventalligheid.
 • Tweede helft juni selectie proces en benoemingen.
 • 1 juli peildatum vaststelling ontslagvergoeding.
 • Voor 1 augustus vaststellingsovereenkomst.
Een en ander is natuurlijk afhankelijk van het onderzoek van de adviesaanvraag door de OR.
Onze leidraad blijft: zorgvuldigheid gaat voor snelheid!

We zijn op de goede weg en gaan op 14 mei verder.

Heb je vragen? Stel ze aan onze kaderleden.

Mede namens FNV collega Gijs Hompe 

René Jongen,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5120 2961
E. r.jongen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid