Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ENCI - Nieuws

Uitbreiding voorgenomen reorganisatie bij Enci

Op 5 december jl. ben je door jouw directie geïnformeerd over het voornemen om de klinkerproductie in Maastricht te verminderen. Door het plan van een start-stop ovenregime zullen nog eens circa 25 arbeidsplaatsen extra naast de al eerder voorgestelde 45 arbeidsplaatsen op het spel staan.

Naar aanleiding van deze aankondiging hebben wij op 12 december jl. overleg met uw directie gevoerd over de stand van zaken met betrekking tot het Sociaal Plan. Vanwege de vermindering van de klinkerproductie in Maastricht heeft uw directie zich uiteindelijk bereid verklaard (en ook schriftelijk bevestigd) om een Sociaal Plan af te spreken waarbij het Sociaal Plan Oven 2005/2008 als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Ouderenregeling en werk-naar-werk traject

Dit Sociaal Plan Oven moet dan nog wel worden geactualiseerd voor wat betreft de ouderenregeling en het werk-naar-werk traject. Het moet worden geactualiseerd omdat het Sociaal Plan Oven voor wat betreft de ouderen (58+ers) nog gebaseerd was op een aanvulling vergelijkbaar met de VUT-regeling en het op 62 jaar gebruik maken van de pensioenregeling. Dat kan nu niet meer en zou ook financieel niet aantrekkelijk zijn voor ouderen. Daarnaast is het wenselijk om het werk-naar-werk traject aan te passen naar de huidige arbeidsmarktomstandigheden.

Vervolg reorganisatietraject

In januari gaan we verder onderhandelen met uw directie betreffende het actualiseren van het Sociaal Plan Oven. Inmiddels heeft de OR een aanvullende adviesaanvraag ontvangen met betrekking tot vermindering van de klinkerproductie in Maastricht. Zoals eerder aangekondigd blijft een voorwaarde voor het afsluiten van het Sociaal Plan dat nut en noodzaak van de totale reorganisatie zal moeten zijn aangetoond. Dus geen advies van de OR zonder Sociaal Plan en geen Sociaal Plan zonder advies van de OR.

Advies aanvragen

Na drie opeenvolgende adviesaanvragen, in zeer korte tijd, geldt des te sterker dat de OR de tijd moet krijgen om de totale voorgenomen reorganisatie zorgvuldig en grondig te onderzoeken. Er moet na de reorganisatie een werkbare organisatie ontstaan die voor de komende jaren echt toekomstbestendig is. Het kan zijn dat daardoor het reorganisatietraject langer duurt dan je verwacht. Wij vragen hiervoor je begrip, maar zorgvuldigheid is voor iedereen van het grootste belang.

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid