Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ENCI - Nieuws

Stem over reparatie 3e WW-jaar: ja/nee

Als je je baan kwijtraakt of ziek wordt, wil je je inkomen niet kwijtraken. Sinds vorig jaar is de wettelijke uitkering hiervoor korter. Het gaat om de duur van de WW en de WGA.

De vakbonden hebben landelijk geregeld dat de oude WW en WGA in cao’s worden gerepareerd, zodat de (cao-)medewerkers hun inkomenszekerheid behouden bij ziekte of werkloosheid.

Geef je mening

CNV Vakmensen roept je op om nu dan jouw stem uit te brengen. Via deze link kom je in de enquête. Om in te loggen graag deze inlogcode gebruiken: ENC-11077723. Je kunt stemmen tot 30 januari.
Lukt het je niet om de enquête in te vullen, vraag dan iemand (een collega of bekende) je hierbij te helpen.

In jullie huidige cao ENCI hebben we afgesproken dat we de WW en de WGA voor medewerkers gaan repareren. Nu er meer bekend is over de uitvoering vragen wij aan onze leden om definitief te besluiten over de reparatie van de WW en de WGA.

Wat houdt de reparatie nou precies in?

Een voorbeeld: stel je bent 49 jaar en je hebt bij je huidige (en eerdere werkgevers) in totaal 30 jaar gewerkt. Maar je bent net je baan kwijtgeraakt en je vindt niet meteen werk.
In de oude situatie had je recht op 30 maanden WW. Volgens de nieuwe wetgeving krijg je nog maar 20 maanden WW en beland je sneller in de bijstand!
Dank zij de reparatie in de cao ENCI behoud je je oud recht, namelijk 30 maanden WW.
Ook als je jonger bent, of als je arbeidsverleden korter is, heb je al gauw voordeel bij deze reparatie. De reparatie geldt ook voor de WGA, dat is een uitkering zoals de WW die geldt bij gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid.

Meer inkomenszekerheid regel je samen in een nieuwe “afzonderlijke” cao. Het betreft een contract (afzonderlijke cao) voor 5 jaar voor deze afspraak: reparatie WW/WGA ENCI.
Om te repareren kan de cao ENCI aansluiten bij de nieuwe verzamel-cao’s met andere bedrijven en sectoren EN bij een landelijke uitvoeringsorganisatie. Als er veel bedrijven meedoen – en daar streven wij als vakbonden CNV en FNV naar – blijft het betaalbaar en kun je ook in andere sectoren profiteren van de gerepareerde WW. Dit is gunstig als je bijvoorbeeld bij een andere werkgever gaat werken.

Wat kost het EN wie betaalt het?

Deze reparatie kost geld. Landelijk is afgesproken dat de werkgevers de premie betalen voor de wettelijke WW en de werknemers de bijdrage voor de reparatie. Die is voor het jaar 2018 vastgesteld op 0,2%. Bij een gemiddeld salaris is dat netto € 3,- per maand. De komende jaren kan die bijdrage iets oplopen, maar het mag nooit meer zijn dan 0,75%, ofwel ongeveer € 9,-. Als de cao ENCI “verlenging WW/WGA” door jullie als leden van CNV en FNV wordt goedgekeurd, betalen op grond van deze cao alle (cao-)medewerkers mee, leden én niet-leden.

Meer weten?

Lees meer over de WW-reparatie op onze website. Daar vind je ook een video waarin alles op een zeer duidelijke manier wordt uitgelegd.
Onder het kopje download staat meer informatie in de nieuwsbrief/flyer over het derde WW-jaar en de uitleg over de PAWW zijn bijgevoegd.

Uitnodiging

Er wordt ook een voorlichtingsbijeenkomst hierover gehouden. Deze vindt plaats op:

woensdag 24 januari 2018, in de filmzaal Maastricht, aanvang 12:00 uur (en duurt tot maximaal 12:45 uur).

Ik zie jullie graag de 24e!

René Jongen
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 61
E: r.jongen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid