Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ENCI - Nieuws

Stand van zaken onderhandelingen Cao ENCI

ENCI negeert jullie petitie en schoffeert werknemers met een onfatsoenlijk loonbod binnen totaalvoorstel! Er is meer onderzoek nodig naar het omvangrijke pakket overgangsmaatregelen:

1. Voorstel voor ouderdagen nog onvoldoende; 2. ENCI wil vakbondscontributie niet fiscaal faciliteren; 3. PKB is de bekende sigaar uit eigen doos! In het cao-overleg van 1 december heeft ENCI een totaalvoorstel voor de nieuwe ENCI cao, inclusief het loonbod, gepresenteerd.

Ouderen dagen
Op de eerste plaats heeft ENCI een nieuw voorstel gedaan voor de ouderdagen voor bestaand en nieuw personeel met invulling van de leeftijd 64 jaar en verder. Daarbij is ENCI een stuk richting het voorstel opgeschoven van de vakbonden CNV Vakmensen en FNV, maar het is nog niet voldoende. En dat terwijl de door ons voorgestelde  invulling vanaf 64 jaar kostenneutraal ten opzichte van de huidige regeling is!

Garanties bestaand personeel
Vervolgens heeft ENCI een zeer omvangrijk en gedetailleerd pakket aan garantiebepalingen en compensatievoorstellen gepresenteerd voor het bestaande personeel. De oude ENCI cao gaat op de schop en de nieuwe ENCI cao gaat er fundamenteel anders uitzien. Voordat wij hierover een goed oordeel kunnen geven gaan wij eerst samen met gezamenlijke kadergroepen van CNV Vakmensen en FNV deze garantiebepalingen en compensatievoorstellen punt voor punt doornemen. Dit ook om te onderzoeken of er niet arbeidsvoorwaarden en/of voorzieningen vergeten zijn die ook voor compensatie in aanmerking komen.

PKB (Persoonlijk Keuze Budget)
Voor zowel nieuw als bestaand personeel wil ENCI een nieuwe arbeidsvoorwaarde creëren, namelijk het persoonlijk keuze budget (PKB). Vanuit dit PKB mag je bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub betalen of extra verlofdagen kopen. Op zichzelf een prima instrument dat de zelfbeschikking over looncomponenten enigszins vergroot. Echter dit wordt in dit voorstel als onderdeel van de structurele loonontwikkeling voor 4 jaar gepresenteerd. Op deze wijze is het meer het onthouden van directe koopkracht na 2 jaar stilstand. Een sigaar uit eigen doos dus!

Looptijd en loonbod
Looptijd nieuwe cao tot 1 januari 2019. Daarna HC NL Cao.

Loonontwikkeling
Voor 2015/2016 geen structurele loonontwikkeling maar een eenmalige uitkering van 1%, uit te betalen in mei 2017. Per 1 januari 2017 1% structureel en 1% in het nieuwe PKB. Per 1 januari 2018 1% structureel en 1,25% in het nieuw PKB. Let wel; de percentages in het PKB wil ENCI wel jaarlijks geven maar zijn geen onderdeel van je vaste loon; dus tellen niet mee voor de vakantietoeslag, zijn niet pensioengevend en tellen straks ook niet mee voor de vergoeding van het sociaal plan. Wij vinden dit loonbod ver onder de maat! Uitkeringen in het PKB mogen niet ten koste gaan van structurele loonsverhogingen. Indien over 2015 en 2016 geen structurele loonsverhogingen worden gegeven, dan moet dat in 2017 en 2018 worden gecompenseerd. Onze eerste voorlopige reactie op loonbod was dan ook; geen uitkering in het PKB maar per 1 januari 2017 3% en per 1 januari 2018 3%  structurele loonsverhoging. Jullie hebben immers al 2 jaar stilstand moeten accepteren!

Vakbondscontributie
Linksom of rechtsom, het fiscale voordeel van de verrekening van vakbondscontributie over 2016 zal moeten worden gecompenseerd voor vakbondsleden. Daar hebben jullie recht op! Ook voor 2017 en 2018 moet de vakbondscontributie op fiscaal vriendelijke wijze worden verrekend.

Levensfasebewust Personeelsbeleid
In het totale voorstel van ENCI is in het kader van het Levensfase Bewust Personeelsbeleid nog steeds geen invulling gegeven aan mogelijkheden om minder te gaan werken zoals bijvoorbeeld "80/90/100"; dat is een dag minder werken tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw.

Hoe verder
Wij hebben ENCI gemeld dit totale voorstel inclusief het loonbod eerst te willen bespreken met de Centrale Kadeleden Groep FNV samen met de Bedrijfsledengroep CNV Vakmensen op 13 december. Deze dag was gepland voor verder cao-overleg, dat hierdoor komt te vervallen. Samen met het kader van CNV Vakmensen en FNV willen wij het totale voorstel punt voor punt doornemen om te komen tot een complete reactie en inzet voor het volgende, nog te plannen, cao-overleg. Daarnaast zal ook een mogelijk verder actietraject worden besproken daar de werkgever met dit totaalvoorstel heeft aangetoond de, door jullie massaal ondertekende, petitie niet serieus te nemen. Uiteraard zullen we jullie informeren en zo nodig raadplegen over de uitkomsten van het kaderoverleg van 13 december. Wij blijven in ieder geval rotsvast bij ons standpunt: JULLIE VERDIENEN EEN FATSOENLIJKE CAO WAARIN HET VERLEDEN GERESPECTEERD IS! 

René Jongen, onderhandelaar CNV Vakmensen, bereikbaar via 06 51 20 29 61 of
r.jongen@cnvvakmensen.nl                                                       16-4211/RJ/rd
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid