Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ENCI - Nieuws

Onderhandelingen Sociaal Plan ENCI 2018

Voortgang onderhandelingen Sociaal Plan ENCI 2018 sluiting oven Maastricht

Op 14 mei is er weer een onderhandelingsronde geweest met de ondernemingsleiding.
Hoewel er sprake is geweest van een constructieve bijeenkomst zijn we niet tot afronding van het proces kunnen komen. Dit ligt niet aan onwil van partijen, maar aan een zienswijze op de adviesaanvraag door de OR die wezenlijk afwijkt van de door de werkgever ingediende adviesaanvraag. Deze zienswijze is mede tot stand gekomen door jullie inbreng tijdens de gesprekken die de OR onlangs met alle teams gevoerd hebben. Deze afwijkende visie op het organisatieplaatje voor de toekomst én de invulling hiervan vraagt van werkgeverszijde eerst nadere interne afstemming, vooraleer men met een reactie hierop kan komen.

Wij, de OR en de vakbonden, begrijpen dat iedereen zo snel mogelijk duidelijkheid wil hebben, echter willen wij vasthouden aan ons standpunt dat snelheid niet ten koste van zorgvuldigheid mag gaan. We hebben met z’n allen maar één kans om het goed te doen én voor iedereen zo goed als mogelijk. Tevens blijft gelden: géén sociaal plan zonder adviesaanvraag en geen adviesaanvraag zonder sociaal plan.

De volgende afspraak is gemaakt voor 24 mei aanstaande.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie,

René Jongen,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5120 2961
E. r.jongen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid