Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ENCI - Nieuws

Geen vooruitgang onderhandelingen cao ENCI

Op 10 maart jongstleden hebben wij, CNV Vakmensen, de Unie en FNV, een overleg gehad met jullie werkgever. Hierbij waren de vakbondsbestuurders van CNV Vakmensen en FNV, die MEBIN in hun werkpakket hebben, ook aanwezig.

Namens de werkgever waren mevrouw Dielissen (Mebin), de heer Pluijmen (ENCI Benelux) en de heer Verhagen als onderhandelaars aanwezig.

In dat overleg hebben wij als ENCI delegatie namens de werknemers nogmaals duidelijk aangegeven dat wij eerst een ENCI cao willen en pas daarna eventueel een HC NL cao. Ook zijn we zeker bereid te praten over vernieuwing dan wel verandering van de ENCI cao met daarbij een overgangspakket richting een eventuele HC NL cao. Maar dan wel in de volgorde eerst de ENCI cao en daarna mogelijk de HC NL cao. Wij vinden het van groot belang om zelf regie te houden op de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van ENCI.

De werkgever gaf tijdens dat overleg wederom aan de ENCI cao nog eenmaal `kaal` te willen verlengen tot en met 31 december 2016, onder de voorwaarde dat gelijktijdig de onderhandelingen beginnen voor een nieuwe HC NL cao met als ingangsdatum 1 januari 2017 voor alle medewerkers van ENCI Mebin en Sagrex. Met daarbij de overgangsmaatregelen voor de bestaande medewerkers.

Ons standpunt is helder. Mogelijke overgangsmaatregelen die ENCI medewerkers aangaan dienen eerst te worden besproken binnen het ENCI kader, dus binnen de ENCI cao. Juist bij mogelijke overgangsmaatregelen gaat het om het perspectief wat je nog hebt binnen de ENCI cao. Dus niet alleen de rechten die nu je hebt maar ook nog de toekomstige rechten zoals bijvoorbeeld de opbouw van ouderendagen. Wij vinden het zeer belangrijk dat jullie daar directe zeggenschap over hebben en houden.

Wij, de ENCI cao-onderhandelaars, blijven van mening dat er eerst een nieuwe cao ENCI dient te zijn voordat wij gaan praten over een eventuele nieuwe HC NL cao.

Het mag duidelijk zijn dat werkgever de veroorzaker is van de vertraging in het ENCI cao-traject. Wij hebben vanaf het begin bereidheid getoond om over een nieuwe ENCI cao te praten, waarna wij aan een verkenning van een HC NL willen meewerken.

Wij zijn uit elkaar gegaan zonder nadere afspraak maar hebben de werkgever dringend verzocht om ons uit te nodigen zodat er resultaat komt voor jullie. Het cao-loze tijdperk heeft al te lang geduurd.

René Jongen, CNV Vakmensen
John Kapteijn, De Unie
Gijs Hompe, FNV

16-1000/RJ/rd