Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ENCI - Nieuws

Geen vooruitgang Cao-onderhandelingen Enci

Na enkele onderhandelingsronden is gebleken dat de werkgever heel sterk inzet op één nieuwe cao voor alle medewerkers van Heidelberg in Nederland (HC NL cao) vanaf 1 januari 2017.

Niet meewerken aan een HC NL cao betekent zelfs dat ENCI niet verder wil onderhandelen over de bestaande/huidige cao.

Wat betekent dat concreet voor de ENCI-cao?

De werkgever wil nog eenmaal een ENCI-cao afsluiten tot en met 31 december 2016. Vanaf 1 januari 2017 moet er volgens de werkgever een nieuwe Heidelberg Cement Nederland (HC NL) cao komen. Het is duidelijk dat uw werkgever absoluut niet wil dat de beoogde nieuwe HC NL cao gelijkwaardig zal zijn aan het niveau van de ENCI-cao.

 • Basisinsteek voor de nieuwe HC NL cao is:
 • 40-urige werkweek is standaard;
 • geen ouderendagen;
 • versobering/verslechtering over de hele linie; toeslagen, leeftijdsgebonden afspraken etc.
 • HC NL cao is vanaf 1 januari 2017 van toepassing op alle werknemers waarbij bestaande werknemers garantieafspraken toegekend krijgen.

Wat houden die garantie-afspraken volgens ENCI in voor personeel in vaste dienst op 31 december 2016?

Garantie gelijk loon bij dezelfde aantal contracturen. Actuele vakantiedagen 2016 als persoonlijke garantie toegekend. Pakketvergelijking tussen nieuwe HC NL cao en bestaande actuele rechten ENCI cao tot en met 2016. Nadelen worden als totaal saldo gecompenseerd. Hoe? Dat moet nog worden afgesproken.

Wat voor gevolgen heeft dit zoal?

Onduidelijk blijft hoe de actuele nadelen op peildatum 31 december 2016 als totaal worden gecompenseerd. Het lijkt erop dat alle bestaande regelingen op de schop gaan en opnieuw uit onderhandeld moeten worden. Het belangrijkste is vooral dat ENCI duidelijk wil maken dat het perspectief verdwijnt.

Uw werkgever geeft niet meer dan een garantie tot aan de "bevroren" voordeur. Alleen de arbeidsvoorwaarden die u hebt op 31 december 2016 vallen onder de garantie zoals boven verwoord, maar worden vanaf dan wel bevroren. Concreet voorbeeld; bent u jonger dan 55 jaar dan komt u niet meer in aanmerking voor ouderendagen (staffel cao: vier dagen 55/56 jaar; vijf dagen 57/58 jaar; acht dagen 60 jaar; twaalf dagen 61/62 jaar zestien dagen 63 jaar; twintig dagen 64 jaar). Bent u 57 jaar dan behoudt u vijf dagen maar het vooruitzicht op de extra dagen wordt u afgepakt. Ook komt u als 55-minner niet in meer in aanmerking voor de ontziebepalingen vanaf 55 jaar. Van serieuze en respectvolle invulling van levensfasebewust personeelsbeleid is dus volstrekt geen sprake meer. Verbazingwekkend is het dan ook dat ENCI enerzijds met ons om tafel wil zitten om te praten over hoe wij gezond en vitaal ons pensioen gaan halen maar vervolgens de ouderdomsdagen, lees hersteldagen, van ons af willen nemen?

Bovendien is de ENCI cao qua niveau de beste cao binnen Heidelberg Nederland. Ten opzichte van de beoogde HC NL cao zult u dan ook het meest moeten inleveren. Als onderhandelingsdelegatie vinden wij deze insteekt volstrekt onacceptabel. Het gaat ook in tegen alle principes van gelijk loon, gelijk werk! Uw nieuwe collega van 1 januari 2017 krijgt een fors slechter arbeidsvoorwaardenpakket voor hetzelfde werk. Voordat wij überhaupt verder willen onderhandelen, willen wij eerst jullie mening horen.

Wij willen jullie uitgebreid informeren over de stand van zaken en jullie vervolgens dringend raadplegen over de vervolgstappen in dit cao-traject.  Uw aanwezigheid en inbreng is van groot belang!

Vandaar dat wij jullie graag uitnodigen voor de ledenvergaderingen welke in verband met de vakanties gehouden worden op: 

WOENSDAG 2 september:

 • 12.00 uur IJMUIDEN en
 • 14:00 uur ROTTERDAM samen met FNV

DONDERDAG 3 september:

 • 13.30 uur kantine MAASTRICHT samen met FNV

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid