Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ENCI - Nieuws

Enci wil miljoenen besparen op pensioen

Cao-overleg ENCI. Duidelijk is dat Enci miljoenen wil besparen op de arbeidsvoorwaarde pensioen.

In de afgelopen tijd heeft er overleg plaatsgevonden tussen ENCI en CNV Vakmensen in samenwerking met de overige vakbonden. De toekomst van de pensioenregeling en die van het pensioenfonds Enci is besproken. Duidelijk is dat Enci miljoenen wil besparen op de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Uitnodiging ledenvergaderingen

Zoals aangekondigd zal er vanaf 1 januari 2015 geen opbouw meer van het pensioen plaatsvinden in het ENCI pensioenfonds en krijgen we vanaf 1 januari 2015 ook te maken met nieuwe (fiscale) pensioenregels. Vandaar dat er een aantal pensioenalternatieven voor de toekomst nader zijn uitgewerkt. Daarbij staan een aantal kernvragen centraal: 

Toekomstige opbouw pensioen

Hoe gaan we de toekomstige pensioenopbouw vanaf 2015 vormgeven, rekening houdend met de nieuwe fiscale kaders (onder andere nieuwe fiscale pensioengrenzen, strenger toezicht overheid, overheidsverplichting hogere dekkingsgraad)? Doen we dat bij een ander groter pensioenfonds of als een zogenoemde individuele Defined Contribution (DC) regeling bij een verzekeraar? Hoeveel mag of gaat dat kosten? Is ENCI bereid een extra donatie te doen?

Wat is een zogenoemde individuele DC = beschikbare premie regeling
Op hoofdlijnen: maandelijkse inleg (de "beschikbare premie") in een individuele pensioen(beleggings)pot op basis van leeftijdsafhankelijke bijdragepercentages; op pensioendatum inkoop pensioen vanuit opgebouwd beleggingsdepot. 
De risico's zijn voor de deelnemer!


Waar en op welke wijze worden de tot en met 2014 in het pensioenfonds opgebouwde aanspraken, van zowel de actieven (zijn de huidige werknemers) als de in-actieven (slapers en gepensioneerden) ondergebracht? Hierbij ook weer de vraag; bij een ander groter pensioenfonds of een verzekeraar? En tegen welke kosten? En is ENCI bereid een extra te donatie te doen om bijvoorbeeld overdracht naar een ander pensioenfonds of een verzekeraar mogelijk te maken? Opgebouwde aanspraken tot en met 31 december 2014.

Onze voorkeur gaat uit naar het pensioenfonds Bouw. Een groot fonds met een stabiele dekkingsgraad.

Cao

Uiteindelijk heeft ENCI op 4 juli tevens een concreet voorstel voor de nieuwe cao op tafel gelegd, te weten:

  • Looptijd CAO één jaar
  • Vanwege de verliesgevende situatie is er alleen ruimte voor een eenmalige uitkering van 1%

Voor de toekomstige opbouw van het pensioen wil ENCI de bovengenoemde individuele DC regeling. Medewerkers kunnen het in het pensioenfonds opgebouwde pensioen ook inbrengen in hun eigen DC-regeling. Zittende medewerkers krijgen voor de overgang naar een DC regeling een "pensioencompensatie" van jaarlijks 1,5% . Die 1,5% is dus niet pensioengevend en telt ook niet mee voor de berekening van het vakantiegeld. Het is dus geen structurele loonsverhoging. 

Dit voorstel vinden wij volstrekt onacceptabel. Waarom? De huidige pensioenafspraak is dat er een pensioenpremie wordt betaald van 20% (van de totale loonsom). Deze daalt naar ongeveer 15%, inclusief de compensatie van 1,5%. ENCI bespaart dus vele miljoenen met haar voorstel, en wil de pensioenrisico’s volledig bij u gaan neerleggen. Bovendien wil ENCI de verhouding werkgever / werknemerspremie aanpassen. Pensioen is feitelijk uitgesteld loon en een harde arbeidsvoorwaarde waarover wij een afspraak in de CAO hebben gemaakt dat jaarlijks 20 % van de loonsom aan uw pensioen zal worden besteed.

Pensioen is een complex onderwerp. Vandaar dat wij u, met hulp van de pensioendeskundige van de vakbonden, in vooral begrijpelijke taal nader willen informeren en uitleggen wat er allemaal speelt in het pensioendossier van ENCI, zodat wij samen met u het verdere cao traject kunnen bepalen.

Ledenvergadering

Vandaar dat wij de leden van de vakbonden uitnodigen voor de ledenvergaderingen die gehouden worden op:

Maastricht 21 augustus 14.00 uur Filmzaal
(gezamenlijke ledenvergadering FNV, de UNIE en CNV Vakmensen)

IJmuiden:    exact tijdstip volgt.
Rotterdam:  exact tijdstip volgt.
Den Bosch:  exact tijdstip volgt.

Ik wil u allen een prettige vakantie toewensen.

René Jongen
bestuurder CNV Vakmensen
r.jongen@cnvvakmensen.nl

 
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid