Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ENCI - Nieuws

ENCI: Stilstand is achteruitgang

Er is geen beweging bij de werkgever om tot een nieuwe ENCI-cao te komen. Vanaf begin 2015 zijn wij, de bestuurders van de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV en de Unie, in onderhandeling met jullie werkgever om te komen tot een nieuwe cao ENCI.

Tijdens de eerste onderhandelingen voor een nieuwe ENCI-cao, met ingang vanaf 1 januari 2015, werd ons meteen duidelijk gemaakt dat jullie werkgever de cao niet wenste voort te zetten, maar dat wij eerst onze medewerking moesten geven aan de totstandkoming van een Heidelberg Concern-cao (HC-cao) met ingang van 1 januari 2017. Over de ingangsdatum werd meteen gezegd: vanaf 1 januari 2017. Hoe deze HC cao er uit zou komen te zien, kregen wij niet te horen. Wel zou de cao minder zijn dan de huidige ENCI-cao, bijvoorbeeld op het gebied van de seniorendagen (hersteldagen ouderen). De werkgever deelde mede dat de cao ENCI aan vernieuwing toe was; jonge nieuwe medewerkers hadden volgens haar behoefte aan een moderne cao.

Geen echte onderhandelingen

Tijdens 4 vergaderingen, echte onderhandelingen waren het niet, van medio 2015 tot afgelopen 10 maart werden wij steeds geconfronteerd met de mededeling van de werkgever: "Jullie moeten eerst akkoord gaan met een nieuwe HC-cao met ingang van 1 januari 2017 en DAARNA spreken we iets af voor de ENCI-medewerkers". Er werd zelfs geen loonaanbod gedaan door de werkgever. Wij vakbonden hebben het gevoel gekregen van: "Graag tekenen bij het kruisje en de 2 jaar cao ENCI, daar hebben wij het dan nog over."

Wij hebben tegenover de werkgever uitgesproken dat wij dit als weinig waardering ervaren naar de ENCI-medewerkers. In 2018/2019 staat de sluiting van de oven op het programma met daarbij ontslag voor ruim 50 ENCI-medewerkers in Maastricht. Waarom nu overhaast een nieuwe concern-cao invoeren?

Invoering cao HC raakt meerdere partijen

Op verzoek van meerdere leden van CNV Vakmensen geef ik nu een samenvatting waarom de invoering van de HC-cao meerdere partijen raakt. De Heidelberg-cao gaat gelden voor de werknemers van de ENCI, maar ook voor de werknemers van Mebin en Sagrex.

De leden van de vakbonden bij Mebin hebben zich uitgesproken voor aansluiting bij de cao Bouw wat betreft hun arbeidsvoorwaarden. Voor Sagrex-medewerkers is dat nog niet onderzocht. De ENCI-leden is dat nog niet gevraagd EN het moet worden onderzocht of de medewerkers van ENCI onder de cao Bouw kunnen vallen (werkgeversorganisaties in de bouw moeten hiermee akkoord gaan). De cao hoofdonderhandelaars van CNV Bouw en FNV Bouw onderzoeken of aansluiting, met bijvoorbeeld enkele uitzonderingsclausules/paragraaf, voor de Heidelberg-werknemers mogelijk is.

Ledenbijeenkomst

In overleg met de collega bestuurder van CNV en FNV bij de Mebin, EN door de hoofdonderhandelaars CNV Bouw en FNV Bouw is aan de werkgever ENCI, Mebin en Sagrex kenbaar gemaakt dat ik, als bestuurder van CNV Vakmensen, de onderhandelaar blijf voor het ENCI-onderdeel. Het dossier “Sociaal Plan sluiting oven 2018”, maar ook de eventuele beëindiging/ afronding van de ENCI-cao blijft in mijn portefeuille. Tijdens de ledenraadplegingen worden jullie nader geïnformeerd.

Op maandag 11 juli om 11:30 uur is er een ledenbijeenkomst te Maastricht om jullie mening te vragen en het actietraject te starten. FNV organiseert bovendien in IJmuiden en Rotterdam een ledenraadpleging op woensdag 13 juli.

Ik benader de CNV Vakmensen-leden werkzaam bij de locaties IJmuiden en Rotterdam telefonisch om hun mening te peilen.

Kom allen en vraag in je omgeving eventuele niet georganiseerde collega’s om lid te worden van een vakorganisatie: “Samen staan we sterk!”.

Tot maandag 11 juli.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie,

René Jongen
Bestuurder
E: r.jongen@cnvvakmensen.nl 
M: 06-51202961

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid