Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ENCI - Nieuws

ENCI staakt! onderhandelingen over cao

Jullie werkgever heeft een geplande cao-vergadering van 18 september eenzijdig afgezegd. Hij wenst verder niet te onderhandelen en geeft hiermee een signaal om de ENCI cao niet voort te zetten of hierover te onderhandelen.

Hij blijft op haar standpunt: niet meewerken aan één HC NL cao per 1 januari 2017 betekent dat ENCI niet verder onderhandelt over de bestaande cao.

Indien de bestaande ENCI cao niet verlengd wordt, is nawerking van toepassing. Zoals de werkgever zich nu opstelt, betekent dit dat er bijvoorbeeld géén loonsverhoging in 2015 komt. 
De nu bestaande rechten blijven wel bestaan. Verder is het een gemiste kans voor nieuwe collega’s die in dienst treden bij ENCI, want zij hebben in principe geen vooruitzicht om onder de werking van de goede ENCI cao te vallen. Hoezo een aantrekkelijke werkgever blijven voor de toekomst?

De voorwaarde dat er vanaf 1 januari 2017 een Heidelberg Concern cao moet gelden, is voor de werknemers geen verplicht iets.
De werkgever (lees: Heidelberg) wenst dit en dient hierover als goed werkgever met ons vooraf te onderhandelen. De kaderleden van CNV Vakmensen staan op het standpunt: bestaande rechten blijven gehandhaafd. Zo ook het perspectief. Het kan niet zo zijn dat de werkgever eenzijdig bijvoorbeeld alle seniorendagen voor de komende jaren met een pennestreep wegschrijft, zonder dat hiervoor iets terugkomt.

Het is duidelijk dat jullie werkgever absoluut niet wil dat de beoogde nieuwe HC NL cao gelijkwaardig zal zijn aan het niveau van de huidige ENCI cao. De werkgever geeft géén garantie dat het niveau van de bestaande ENCI arbeidsvoorwaarden blijft bestaan. Tevens zegt hij geen garantie te geven voor het perspectief in jullie arbeidsvoorwaarden.

De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen overweegt nu verdere stappen. Vanuit de bedrijfsledengroep CNV Vakmensen wordt gevraagd om een belangrijk signaal af te geven richtging de werkgever, zodat deze zijn starre opstelling (“Bonden ga maar alvast akkoord – zonder voorwaarden vooraf – met die nieuwe HC cao en dan komt die ENCI cao 2015 en 2016 ook wel goed”) wijzigt.

CNV Vakmensen overlegt nu samen met de collega’s vakbonden hoe nu verder. Samen zetten wij de strategie uit om de werkgever op een andere gedachte te brengen. Welke acties en wanneer bespreek ik binnenkort tijdens een gesloten CNV-ledenvergadering.

Indien jullie vragen hebben of suggesties voor de actie richting de werkgever mail deze dan naar r.jongen@cnvvakmensen.nl


TIP!
Print deze nieuwsbrief uit en geef het aan een collega die nog geen lid is van CNV Vakmensen. Mocht deze collega informatie wensen over de voordelen van het lidmaatschap, ben ik graag bereid om hem/haar nader te informeren op zijn/haar werkplek.

René Jongen
Bestuurder CNV Vakmensen
r.jongen@cnvvakmensen.nl