Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ENCI - Nieuws

ENCI cao onderhandelingen verlopen moeizaam

Vakbonden overleggen over stand van zaken rondom het pensioen.

Stand van zaken cao-onderhandelingen.

Pensioen 

Op dinsdag 25 februari jl. hebben de vakorganisaties, FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Vakmensen, ‘s ochtend gesproken over de situatie van het pensioenfonds ENCI en over de wijze waarop de pensioenvoorziening in de toekomst geregeld gaat worden.

Wij, als vakorganisaties, laten ons hierin adviseren door een extern deskundige. De partijen zijn het met elkaar eens dat het pensioenfonds ENCI niet zelfstandig kan blijven voortbestaan.

We moeten dus onderzoeken waar het pensioen wordt ondergebracht en hoe en met welke aanpassingen - onder andere de wettelijke kaders (over een deel moet nog politieke besluitvorming plaatsvinden) - de nieuwe pensioenregeling er komt uit te zien.

We hebben afgesproken dat een aantal mogelijkheden voor overgang en verandering van de pensioenregeling nader wordt uitgewerkt. Wij, als bonden, hebben als voorkeur de overgang naar een ander pensioenfonds aangegeven, waarbij overgang naar BPF Bouw voorlopig de meest logische lijkt. Ook andere varianten zoals het onderbrengen van de pensioenregeling bij een verzekeraar in de vorm van een DC of een CDC regeling zullen nader worden onderzocht. Pensioen blijft een lastig maar belangrijk onderwerp. Het pensioendossier zal in het cao–traject de nodige tijd gaan kosten.

Vervolg CAO overleg

Vervolgens werd ‘s middags overleg gevoerd over de andere cao voorstellen voor de nieuwe cao voor Enci. Er zijn daarin weinig vorderingen gemaakt. Dit mede vanwege het feit dat de financiële gevolgen van veranderingen in het pensioendossier nog niet duidelijk zijn. ENCI wilde dan ook nog geen concrete reactie geven op onze looneis. Wel gaf ENCI  aan voorlopig meer te denken aan een eenmalige uitkering…!!.

Wel heeft de werkgever ons verzoek geaccepteerd om het einde van de dienstbetrekking bij ENCI aan te passen aan de startdatum AOW (zie artikel 10 cao ENCI betreft “einde van de dienstbetrekking”).

Overige vragen van de diverse vakorganisaties werden besproken. Hierop wordt deels nog nader teruggekomen. Onder andere het voorstel om de reiskostenvergoeding om te zetten naar een algemene vergoeding per km voor iedereen  (dus ook voor de groep woonachtig op minder dan 10 km van het werk).

Tot slot zullen binnenkort de zogenoemde focusgroepen over levensfasegericht personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid starten.

Volgende geplande cao data zijn:
1 maart 2014
3 april 2014
Wij, FNV, de UNIE en CNV Vakmensen houden je op de hoogte van de verdere onderhandelingen.

mede namens FNV en de UNIE,
René Jongen
CNV Vakmensen

We maken werk, heel veel werk van jouw werk! Heb je collega’s die nog geen lid zijn? Dan wordt het nu voor hun de hoogste tijd om lid te worden! Nu de eerste zes maanden met 50% korting! Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze website www.cnvvakmensen.nl.


Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid