Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ENCI - Nieuws

ENCI cao 2014: drie hoofd onderwerpen

De pensioenregeling, de loonsverhoging en duurzame inzetbaarheid

Tijdens het eerste overleg op 11 februari 2014 hebben de vakorganisaties hun cao-voorstellen gepresenteerd en nader toegelicht. De directie kon nog geen inhoudelijke reactie geven op de ingediende voorstellen. 

Reiskosten

Het voorstel van CNV Vakmensen om de reiskosten woon-/werkverkeer te verhogen naar 19 cent per kilometer, zonder drempel, werd door de werkgever berekend en zou een kostenverhoging van 0,75 % van de loonsom betekenen. Stel dat ons voorstel betreffende een loonsverhoging bij een éénjarige cao van 2,75% zou worden overgenomen door de werkgever; dan zou hij deze de 0,75 % hiervan af halen EN er een loonsverhoging van 2% overblijven!

Pensioen

De werkgever heeft met ons tijdens deze bijeenkomst stil gestaan bij de stand van zaken met betrekking tot het pensioen (overheidsmaatregelen) en het pensioenfonds. De pensioenregeling moet door overheidsmaatregelen aangepast worden. De exacte wettelijke regels die zullen gaan gelden, zijn nog niet of onvoldoende definitief! Vast staat dat de maximale pensioenopbouw (fiscaal gefaciliteerd) 1,875 % per jaar wordt en de pensioenleeftijd verhoogd wordt naar 67 jaar. Ook de bereken-methode in verband met de dekkingsgraad van het fonds is gewijzigd. De regelruimte van elk pensioenfonds in Nederland ligt onder een vergrootglas door de Nederlandse Bank (lees: het toezicht wordt veel scherper). Daarnaast is het duidelijk dat het pensioenfonds ENCI in de (nabije) toekomst niet langer zelfstandig kan voortbestaan. Dit betekent dat goed dient te worden onderzocht waar en op welke wijze de (nieuwe) pensioenregeling in de nabij toekomst wordt gerealiseerd. Pensioen en pensioenfonds worden uitermate belangrijke onderwerpen in dit cao-traject. Op 25 februari a.s. is het volgende cao-overleg. Wij – met behulp van een pensioendeskundige – gaan dan verder met het onderwerp pensioen. Daarna reageert de werkgever inhoudelijk op de cao–voorstellen van de vakorganisaties. Als hoofdonderwerpen staan op het onderhandelingsprogramma:

  • de pensioenregeling
  • de loonsverhoging
  • duurzame inzetbaarheid

Nogmaals verzoek ik je om onderstaande korte enquête in te vullen, voor zover je dit nog niet aan mij retour hebt gezonden, en aan mij terug te mailen OF per post

(CNV Vakmensen – Rijksweg Zuid 1 E - 6161BE - Geleen) te sturen.

1.  Wat vind jij het belangrijkste keuze voor de cao onderhandelingen?

A   een reële (fatsoenlijke) loonsverhoging 2,75 % bij een éénjarige cao
B
   iets mindere loonvraag maar wel met een werkgelegenheidsgarantie (op papier voor 2 jaar)  Opmerking: gezien de ontwikkelingen van de laatste tijd lijkt mij de vraag om
      werkgelegenheidsgarantie niet opportuun. Het feit dat een van de fabrieken dicht gaat zal meer druk leggen bij andere aan het concern verbonden locaties binnen BeNe.  

2.  Wat vind jij een goede termijn (duur) voor het afspreken van de cao ENCI?

A   1 jarige cao

B   2 jarige cao

C   3 jarige cao

3.   (Stel)  Jij bent 57 jaar of ouder EN je krijgt aanbod van de ENCI om:

-   80 % te werken (30 uur per week zonder ADV)
-   90 % loon te ontvangen, en daarbij
-   100 % pensioen opbouw krijgt (eventueel 10 % opbouw in persoonlijke afzonderlijke polis).
Dan zou ik daar:       A    JA                of          B    NEE        op antwoorden!

Mocht je nog vragen of suggesties hebben voor het aanstaande cao overleg, mail deze dan naar:

r.jongen@cnvvakmensen.nl

René Jongen   

bestuurder CNV Vakmensen

 We maken werk, heel veel werk van jouw werk! Heb je collega’s die nog geen lid zijn? Dan wordt het nu voor hun de hoogste tijd om lid te worden! Nu de eerste zes maanden met 50% korting! Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze website www.cnvvakmensen.nl.
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid