Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ENCI - Nieuws

Enci belangrijke stappen gezet

Op 21 november hebben wij weer overleg gehad met jullie werkgever over de nieuwe ENCI-cao. Hierbij heeft een kaderdelegatie van de vakbonden de petitie met de handtekeningen van bijna het voltallige personeel (respons meer dan 95%) voor een fatsoenlijke cao aan de directie overhandigd.

De eisen zoals verwoord in de vorige nieuwsbrief zijn daarbij nog eens met kracht herhaald, met daarbij de glasheldere boodschap dat het geduld op raakt! Met de handtekeningenactie is onderstreept dat de actiebereidheid groot is als er niet op korte termijn een fatsoenlijke cao tot stand komt.

Zoals jullie weten willen wij binnen de ENCI cao eerst jullie rechten voor de toekomst afdoende gewaarborgd hebben, vóórdat een overgang naar een nieuwe Heidelberg Cement NL cao aan de orde kan komen.

In het overleg van 21 november heeft de directie aangegeven mee te gaan met onze eis om voor de bestaande populatie zoveel mogelijk het behoud van rechten van de ENCI-cao, inclusief het perspectief, te waarborgen. ENCI is tevens bereid voor de bestaande huidige werknemers invulling te geven aan een faire en evenredige herverdeling van de ouderendagen, waarbij ook invulling wordt gegeven aan ouderen dagen op 65 en 66 jaar. Bovendien zal ENCI in het kader van een integraal levensfasebewust personeelsbeleid een voorstel doen waarbij medewerkers meer keuzevrijheid kunnen opbouwen gericht op individuele duurzame inzetbaarheid.

Samengevat mogen we stellen dat dit overleg positief en constructief is verlopen. De eerste concrete stappen zijn gezet, maar wij zijn er uiteraard nog niet. Het is en blijft een complex proces wat in jullie belang om de nodige zorgvuldigheid vraagt. Zo moet natuurlijk ook nog de loonparagraaf worden ingevuld.

De directie heeft aangegeven een meerjarige (2017 en 2018) nieuwe ENCI-cao te willen. Deze is dan, met behoud van de rechten van de bestaande medewerkers, zoveel mogelijk aangepast voor de toekomstige overgang naar de HC NL cao.

Voor het volgende overleg op 1 december zal ENCI met een compleet voorstel komen. Daarbij zal niet alleen de invulling van de bovengenoemde overgangsmaatregelen, maar ook een concreet loonbod voor de nieuwe cao op de cao-tafel komen.

Op 1 december zal blijken of onze slogan, zoals ook genoemd in onze vorige brief,"JULLIE VERDIENEN EEN FATSOENLIJKE cao WAARIN HET VERLEDEN GERESPECTEERD IS!" uit zal komen!!!

Wordt vervolgd.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen.

René Jongen
onderhandelaar CNV Vakmensen
bereikbaar via 06 51 20 29 61 of r.jongen@cnvvakmensen.nl

PS.
Afgelopen dinsdag werd bekend dat ENCI de vakbondscontributie voor 2016 niet meer fiscaal  vriendelijk wil verrekenen! Absoluut onacceptabel en een provocatie richting vakbondsleden.ENCI zal hoe dan ook het fiscale voordeel aan vakbondsleden moeten geven. Ook dit onderwerp staat hoog op de agenda op donderdag 1 december.

 

16-4071/RJ/rd
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid