Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ENCI - Nieuws

Cao Enci: We zijn uitonderhandeld!

Zoals aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief, hebben wij met de kaderleden van CNV Vakmensen en FNV het totale eisenpakket voor de nieuwe cao geformuleerd.

Wij hebben het eisenpakket tot in detail schriftelijk aan ENCI voorgelegd en op 6 januari jongstleden hebben wij daarover verder onderhandeld.

Het eisenpakket is punt voor punt behandeld en zeer uitvoerig besproken. Daar waar op de meeste onderwerpen nog wel overeenstemming te bereiken was, is dit wat betreft de loonontwikkeling zeker niet het geval.

Dus, om dan maar meteen met de deur in huis te vallen, we zijn uitonderhandeld!

Voor de nieuwe cao met een looptijd van 4 jaar (betreft de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018) gaat ENCI met betrekking tot het structurele loon uiteindelijk niet meer geven dan:

op 1 januari 2017 1,25% en
op 1 januari 2018 1,5%.

Dat komt zelfs niet in de buurt van onze eis; 3% per 1 januari 2017 en 3% per 1 januari 2018. Let wel: onze eis is mede gebaseerd op het feit dat er over de jaren 2015 en 2016 géén loonsverhogingen zijn geweest!

ENCI wil nog wel in 2017 en in 2018 een bijdrage van 1,25% geven in het Persoonlijk Keuze Budget en daarnaast 1% eenmalig. Zoals  jullie weten zijn de bijdrages in het PKB geen onderdeel van het vaste loon; dus tellen niet mee voor de vakantietoeslag, zijn niet pensioengevend, zijn niet vrij besteedbaar en tellen straks ook niet mee voor de vergoeding van het sociaal plan. Bijdrages in het PKB mogen niet ten koste gaan van een fatsoenlijke structurele loonsverhoging!

Daarnaast blijven er belangrijke verschillen van inzichten op het gebied  van: ouderendagen, garantiebepalingen en overgangsmaatregelen tussen ENCI en vakbonden bestaan.

Nu er na zo’n lange tijd en zoveel onderhandelingsronden onoverbrugbare verschillen blijven bestaan over de totstandkoming van een nieuwe cao kunnen we niet anders concluderen dat we uitonderhandeld zijn. De onderhandelingen zijn klaar, we zijn uitgepraat!

We hebben ENCI om een zogenaamd eindbod gevraagd, dit is nu eenmaal een formele stap om indien nodig legaal in Nederland een actietraject te kunnen starten.

Hoe nu verder?
ENCI zal het eindbod gaan formuleren; in verband met het zeer omvangrijke pakket aan garantie en overgangsmaatregelen heeft ENCI daarvoor enige tijd nodig. Op 30 januari aanstaande wil ENCI het eindbod neerleggen. Dit eindbod willen wij op 8 februari en 9 februari aanstaande aan jullie voorleggen (daar ontvangen jullie nog apart een uitnodiging voor).

Bij afwijzing van het eindbod zal een zogenoemde driekwart vergadering worden gehouden, waarbij driekwart van de aanwezige leden zich moet uitspreken voor acties waaronder mogelijke werkonderbrekingen. Dan kan het actietraject van start gaan met onder meer het stellen van een ultimatum voor ons eisenpakket waarbij ENCI, bij niet-inwilliging, rekening heeft te houden met stakingen.

Uiteraard kunnen wij tot aan het eindbod ook minder vergaande acties (bijvoorbeeld stiptheidsacties, persbericht, niet meer overwerken, etc.) organiseren om onze eisen kracht bij te zetten. Via de kaderleden zullen wij jullie daarover verder informeren.

Wij blijven in ieder geval rotsvast bij ons standpunt: JULLIE VERDIENEN EEN FATSOENLIJKE CAO!

Namens de onderhandelingsdelegatie, Kader leden CNV Vakmensen en FNV,
René Jongen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 61
E: r.jongen@cnvvakmensen.nl

en

Gijs Hompe, vakbondsbestuurder FNV Procesindustrie

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid