Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Betonproductenindustrie - Nieuws

Voortgang overleg Beton maar we zijn er nog niet

Na de start op 15 maart hebben we op 17 mei de eerste echte cao-onderhandelingsronde gehad. Na een hele dag van intensief overleg hebben we op voor werknemers belangrijke zaken voortgang geboekt.

Onderstaand een korte beschrijving van de zaken die besproken zijn en waar we in het vervolg nog verder op moeten onderhandelen. De reden waarom we nu niet in detail kunnen treden is dat zolang er geen totaalpakket uitonderhandeld is, zaken nog kunnen veranderen en/of anders ingevuld worden.

Looptijd
Er wordt onderhandeld voor een cao-periode van 2 jaar (met ingangsdatum van 01-04-2017).

Duurzaam inzetbaarheid
De ernst van de situatie wordt door beide partijen erkend. Er moet echt iets gebeuren om de werknemers in de betonbranche ruimte te bieden voor ontwikkeling. Dezelfde middelen kunnen ook ingezet worden om voor werknemers vanaf een bepaalde leeftijd te komen tot een 4-daagse werkweek. Hier hebben wij de indruk dat we een behoorlijke vooruitgang geboekt hebben; we zijn er echter nog niet.

Loon
Hoewel we over de loonparagraaf nog niet kunnen spreken van een uitgekristalliseerd uitkomst, zien ook de werkgevers in dat dit een belangrijk cao-punt is.

Reiskosten
Ook hierover zien de werkgevers in dat de afspraak in de cao aan wijziging toe is. Verder zijn er stappen vooruit gezet. Een verbetering van de cao ligt in de lijn der verwachting. We zijn er echter nog niet.

Flexibiliteit
Voor werkgevers is de wens om meer ruimte te krijgen voor flexibiliteit een belangrijk punt. Werkgevers geven aan dat zij omwille van het verminderen van externe flex, de wens hebben om in de cao meer ruimte te krijgen. Zij kunnen zo de benodigde flexibiliteit met intern personeel opvangen, onder meer door het invoeren van een zogenoemde urenbank. Er zijn wat bespiegelingen geweest, echter ook van dit punt kan niet gezegd worden dat we er zijn.

Wij snappen dat als je het bovenstaande leest, het nog niet concreet is. Echter, omdat we nog in gesprek zijn, kunnen we alleen de onderwerpen aanstippen waarover onderhandeld is.

Op 8 juni gaan we verder, wij hopen jullie na deze datum een resultaat te kunnen presenteren.

We hebben daarom ook op 6 juni kaderoverleg om de punten mondeling nog toe te lichten. Als je belangstelling hebt voor het kaderlidmaatschap van CNV Vakmensen en je wilt deelnemen aan het kaderoverleg van 6 juni, laat het ons weten. Je kunt dit doen via e-mail aan w.timmer@cnvvakmensen.nl. Op het komend kaderoverleg krijg je tekst en uitleg. 

Mede namens Arend van de Brug, kaderlid CNV Vakmensen,

Willem Timmer
bestuurder CNV Vakmensen
M:06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid