Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Betonproductenindustrie - Nieuws

Stand van zaken Betonmortelindustrie

Het is alweer een tijd geleden dat wij u hebben geïnformeerd over de stand van zaken in de sector en meer in het bijzonder het cao overleg. Wij willen u informeren over de meest actuele stand van zaken.

Wat is er tussen het laatste cao overleg en nu gebeurd?

Nadat de acties in 2011 alsnog aanleiding waren om tot een cao akkoord te komen, is er weliswaar veel gesproken maar concreet niet zoveel gebeurd. Uitzondering hierop vormt de opheffing van het pensioenfonds en het onderbrengen daarvan bij het pensioenfonds in de bouw. U bent hierover uitvoerig door het pensioenfonds geïnformeerd.

Waar hebben cao partijen het dan over gehad?

In de sector is er tussen vakbonden en werkgevers vooral gesproken over of er op een voor elke partij acceptabele cao kan worden afgesloten. Dat lijkt makkelijk maar is dat dus niet, denkt u maar aan de wijze waarop dat de laatste keer is afgelopen.

In de loop van het vorige jaar hebben partijen besloten om zich middels een zogenaamde 'Wasstraat methode' te laten begeleiden. Deze methode is een middel om meer te weten te komen over elkaars drijfveren, belangen enzovoorts meer zonder dat er direct een 'hakken in het zand' situatie ontstaat.

De huidige stand van zaken is dat een groepje praktijkmensen uit zowel werknemers- als werkgeversgelederen zich bezighouden met een antwoord op de vraag wat er op korte termijn gerealiseerd dient te worden in de cao. Aansluitend zal een werkgroep zich bezighouden met een antwoord op de vraag wat de toekomst zou kunnen zijn van de cao Betonmortel.

Besluitvorming

Bovenstaande stand van zaken zal er toe leiden dat wij u binnenkort uitnodigen om uw mening kenbaar te maken over de vraag 'hoe verder'. Leidraad bij ons is vooruitgang maar onze leden hebben daarbij steeds het laatste woord!

Wij vertrouwen erop u hiermee te hebben geïnformeerd.

Onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen
Jan van Oosten - kaderlid 
Arthur Bot - bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid