Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Betonproductenindustrie - Nieuws

Leden werkzaam Betonproductenindustrie

Het lijkt ons goed om u te laten weten dat een overgrote meerderheid van onze leden heeft ingestemd met het cao-resultaat dat wij onlangs bij u ter stemming hebben voorgelegd.

Aangezien ook de andere vakbonden en werkgevers van BFBN met het cao-resultaat hebben ingestemd, is daarmee sprake van een nieuwe cao in de Betonproductenindustrie.

Binnenkort zullen partijen overleggen over hoe het nieuwe akkoord kan worden ingepast in bestaande cao teksten. Als deze werkzaamheden klaar zijn, zullen wij u nader informeren zodat u kunt beschikken over uw nieuwe cao.

Rest mij u te laten weten dat ondergetekende niet langer werkzaam zal zijn voor onze leden in de Betonproductenindustrie. Collega Willem Timmer zal de werkzaamheden als onderhandelaar en aanspreekpunt voortzetten.

Arthur Bot
Bestuurder
E: a.bot@cnvvakmensen.nl