Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Betonproductenindustrie - Nieuws

Cao onderhandelingen Betonmortel mislukt

CNV Vakmensen heeft samen met andere partijen betrokken bij het cao overleg in de Betonmortelsector, geconcludeerd dat er onvoldoende mandaat is om tot afspraken te komen die moeten leiden tot een nieuwe cao.

Urenspaarmodel

VOBN werkgevers zijn gebrand op een landelijke regeling voor een urenspaarmodel dat zij zelf te pas en te onpas kunnen toepassen op alle werknemers binnen het bedrijf.

VOBN heeft daarbij als harde eisen dat er niet nog eens op bedrijfsniveau met vakbonden moet worden onderhandeld over nut, noodzaak en een antwoord op de vraag wat werknemers er nou precies voor terug krijgen. Verder stelt VOBN dat er een spaarsysteem moet komen waarbij er gedurende het hele jaar gespaard en opgenomen kan worden.

Bonden vinden dat er eenmalig gespaard kan worden tot maximaal 80 uur en uiteraard opname daarvan. Als deze uren op zijn is daarmee de kous af. Werkgevers vinden dat er sprake moet zijn van een fluctuerend systeem waarbij er gedurende het hele jaar gespaard en opgenomen kan worden. Dat kan op jaarbasis leiden tot een veel groter aantal spaaruren dan 80! Bonden zijn het daarmee oneens omdat dát werknemers veel te veel gaat kosten in ruil voor niets.

Ook ten aanzien van een reële loonsverhoging geeft VOBN aan niets in de pocket te hebben.

Hoe verder? 

Afgesproken is dat VOBN hun opvattingen over een urenspaarsysteem nog eens op papier zet. Dit verhaal gaat dan naar alle leden van CNV Vakmensen zodat eenieder er eens goed naar kan kijken en aan ons zijn/haar mening hierover laten weten.

Wordt vervolgd dus!

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen via mail aan a.bot@cnvvakmensen.nl

Arthur Bot  
Bestuurder

Districtskantoor Apeldoorn
T: 055 – 52 64 250
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid