Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Betonmortel en morteltransport - Nieuws

Checklist werkplek Kankervrij

In talloze bedrijven werken mensen dag in dag uit met kankerverwekkende stoffen. Om medewerkers te beschermen tegen de schadelijke effecten van deze stoffen zijn er normen in ontwikkeling.

De minister van SZW stelt – na adviezen van de Gezondheidsraad en de SERsubcommissie grenswaarden stoffen op de werkplek (GSW) – grenswaarden vast waarmee ongezonde blootstelling aan stoffen kan worden voorkomen. In de SER-subcommissie zijn ook de vakbonden FNV en CNV stevig vertegenwoordigd. Als bonden brengen we graag de praktijkervaringen en –inzichten van onze leden in.

Hoe kun je meedoen?
Binnenkort behandelt de SER-commissie de kankerverwekkende stoffen Acrylamide, Chroom VI en Dieselmotorenemissie. Per stof willen we ervaringen en suggesties uit bedrijven in kaart brengen. Hoe halen we ervaringen op? Dat gebeurt met de Checklijst Werkplek Kankervrij. Help jezelf en de bonden.

Vul de checklijst in voor een kankervrije werkplek!


Downloads