Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Ardagh Glass - Nieuws

Cao Ardagh Benelux. Het loopt anders!

Op 13 juni zijn de onderhandelingen van start gegaan. Vakorganisaties hebben aangegeven dat de memo van 30 mei heel slecht bij de werknemers van Ardagh is overgekomen.

Werknemers hebben hun best gedaan en de prestaties zijn er ook naar en dan een bericht dat het alleen kommer en kwel is, om zodoende weinig tot geen beweging te hoeven doen in het cao-overleg.

Voorstellen vakbonden

De vakbonden hebben een pakket aan voorstellen op tafel gelegd die recht doen aan de inzet van het personeel. De hoofditems: Loon 3,5% per jaar, vermindering van OPK uren met 50% naar 32 uur, investering in duurzame inzetbaarheid (loopbaanscan, mantelzorg, minder werken, verruiming van vakantiedagen kopen/verkopen).

Voor vakorganisaties zijn de genoemde zaken niet zomaar voorstellen, het zijn voorstellen waar we van de werkgever beweging in willen zien.

Memo werkgever 

Jullie zijn door werkgever middels een memo van 30 mei geïnformeerd. Het loonbod wat er ligt hebben we bestempeld als dat we mijlenver uit elkaar liggen en er geen basis ligt om nu al te bewegen op dit punt. De verandering is dat zij de looptijd hebben aangepast aan 20 maanden, met de volgende loonparagraaf van 1.08.2017 van 0,75%, per 1.05.2018 van 0,75% en 1.11.2018 van 0,75%.

Het voorstel om tijd-voor-tijd uren uit te betalen, daar wil men aan vasthouden. Van de leden hebben wij duidelijk te horen gekregen dat het onbespreekbaar is.
Op het punt van vermindering OPK, daar ziet de werkgever geen enkel ruimte, is om de werknemers hierin tegemoet te komen.

Kortom: Voor de werknemers belangrijke zaken is geen enkele ruimte en de volharding in de eigen voorstellen leidt er toe dat we van onze achterban willen weten hoe we hiermee verder moeten. Werkgever is van mening dat er maar een kleine minderheid de hierboven genoemde zaken belangrijk vindt.

Kom naar een van de ledenvergaderingen

Om een duidelijk signaal naar de werkgever te kunnen formuleren nodigen wij u uit voor de te houden gezamenlijke ledenvergaderingen op:

  • 20 juni a.s. te Moerdijk 1ste sessie 13.30 uur en tweede sessie 14.45 uur, plaats Blauwe Ruimte.
  • 21 juni a.s. te Dongen 1ste sessie om 14.30 uur en tweede sessie 16.00 uur, plaats De Weide.

Voor Dongen is op genoemde datum een belangrijke audit, wij onderschrijven het belang en vinden het ook heel logisch als werknemers die betrokken zijn bij de audit, de ledenbijeenkomst op genoemde tijden niet kunnen bijwonen.

Mening achterban bepalend

Geef uw mening over de gang van zaken aan een collega die wel gaat, zodat we een goed beeld krijgen van wat het standpunt van werknemers over de gang van zaken is. De mening van onze achterban is bepalend voor de koers die wij gaan varen de 28ste, dat is de volgende datum van de cao-overleg.

Wij gaan ervan uit dat we jullie in grote aantallen mogen begroeten. 

Met vriendelijk groet,
De onderhandelingsdelegaties van CNV, FNV, en De Unie

Gerard van Cuijk,
Bestuurder CNV Vakmensen
M +316 20 13 4089
E g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid