Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao AGC Glass - Nieuws

Overgang cao - AGC Oosterwolde

Door een aantal leden zijn wij gevraagd om advies te geven over het gezonden pakket van 17 november, omwille van snelheid reageren wij op een tweetal zaken, die in het stuk zijn opgenomen, waarvan wij vinden dat deze niet goed zijn en/of als u tekent voor het pakket, dat u weet waarvoor u tekent.

Toekomstige wijzigingen Vlakglas cao(GBO)
De status van de Vlakglas cao is een minimum cao, hetgeen betekent dat afspraken die meer zijn dan de cao overeind mogen blijven, als er sprake is van minder dan dient minimaal het niveau van de GBO-cao aangehouden te worden. Met andere woorden alle zaken die bij AGC Oosterwolde gelden en boven het niveau van de GBO-cao zijn mogen gehandhaafd blijven ook als er een nieuwe cao is. 

In het pakket wat u is opgestuurd, staat een passage: ”Dat (toekomstige) wijzigingen in de cao-GBO volledig(geacht) worden opgenomen (te zijn) in bijgaand Addendum c.q. zo nodig in de plaats van de huidige bepaling van dit addendum komen”. Dit houdt in dat zonder overleg met u uw arbeidsvoorwaarden kunnen wijzigen. 

Pensioen
In uw oude cao stond het volgende ”Ingaande 1 juli 2014 zal de pensioenopbouw van actieve deelnemers plaatsvinden bij en conform reglement van het Bedrijfstak Pensioenfonds Vlakglas (BPFV): www.bpfv.nl 
De werknemersbijdrage via de loonstrook bedraagt 7,6% van het pensioengevend salaris, minus de franchise + 0,154% van het pensioengevend salaris (inzake de BPFV compensatieregeling).” 

In het Addendum wordt melding gemaakt van een pensioenpremie van 10,36%, dit houdt een verhoging in, waar de heer Van Elst in een toelichtend briefje aangeeft dat het verschil voor 2017 niet verrekend wordt, dat houdt in dat de hogere percentage van 10,36% per 1 januari 2018 in rekening gebracht zal worden, de vraag is met wie is deze verhoging overeengekomen? In ieder geval niet met ons als vakvereniging. 

Kortom, ons advies aan de werknemers van AGC Oosterwolde is om niet te tekenen als je de bovenstaande wijzigingen niet accepteert als integraal onderdeel van je individuele arbeidsovereenkomst. Wat gebeurt er dan als niet getekend wordt? Dan is het aan AGC om met acceptabele voorstellen te komen. 

Peter de Ridder,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5160 1997
E. p.deridder@cnvvakmensen.nl 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid