Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Openbaar vervoer - Nieuws

Vijfde ronde cao-overleg Openbaar Vervoer

Werkgevers schorsen overleg!! Het was op 15 mei toch niet de laatste ronde onderhandelingen voor een nieuwe CAO Openbaar Vervoer. Werkgevers hebben geschorst; ze willen bij hun achterban (=de directies) een groter mandaat halen. De onderhandelingen worden woensdag 21 mei hervat.

Eerder beraad in eigen kring bij bonden
Na de vorige onderhandelingsronde, die weinig goeds beloofde, hielden de bonden beraad in eigen kring. Bij CNV Stads- en streekvervoer werd uitvoerig gesproken met het vakgroepbestuur en de cao-commissie over de onderhandelingen en de opstelling van de werkgevers. Vooral het lage loonbod van 0,5 à 1% zorgde voor beroering. Slecht viel ook de koppeling die werkgevers aanbrengen tussen het CNV-voorstel voor een 4-daagse werkweek voor oudere werknemers en de eis van werkgevers om de ATV-rechten voor 50-55 jarigen te beperken. Dat de onderhandelingen al zo lang duren en er weinig schot in zit, valt ook volkomen verkeerd.

Het overleg
In het overleg hebben we duidelijk gemaakt wat ons interne beraad opleverde. Behalve ontsteltenis over het loonbod en het gedoe over de ouderen-ATV, vond men lichtpuntjes in de mogelijke afspraken over de 4-daagse werkweek voor ouderen, een permanent Sociaal Plan bij concessiewisselingen en werken naar wens.
Bij CNV Stads- en streekvervoer is ons voorlopige oordeel echter dat de werkgevers volstrekt onvoldoende over de brug komen. Zo wordt het niks.
Dat vinden ook onze FNV-collega’s.

Werkgevers stelden daarop voor eerst overleg met hùn achterban (de directies) te voeren en te bezien of hun mandaat kan worden vergroot zodat er meer ruimte komt om betere afspraken met ons te kunnen maken.
De onderhandelingen zijn vervolgens geschorst. Men wilde ook (nog) niet ingaan op onze vragen over werkzekerheid, flexibiliteit e.d.

Woensdag 21 mei praten we verder. Wil het overleg slagen, dan zullen de werkgevers echt verder over de brug moeten komen.
Ondertussen is het de vraag hoeveel geduld onze leden nog kunnen opbrengen.

Het onderhandelingsteam van het CNV: Harry Wind, Peter Kolen, Jouke Brink en Wyb Kusters.

E: w.kusters@cnvvakmensen.nl
M: 06 53 44 65 85

Zie ook:  www.cnvstadsenstreekvervoer.nl
Nog geen lid? Meld je aan. 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid