Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Openbaar vervoer - Nieuws

Verdiend cao-resultaat openbaar vervoer

Na de massale acties in het openbaar vervoer op 4 januari, wilden werkgevers weer gauw aan tafel om concrete afspraken met ons te maken over een nieuwe cao openbaar vervoer. Dit is gelukt! Vandaag hebben wij een terecht onderhandelingsresultaat bereikt. In deze nieuwsbrief lees je hier meer over.

CNV-leden hebben op 4 januari massaal laten zien dat zij bereid zijn om acties te voeren voor een goede cao openbaar vervoer. Dit is succesvol geweest. We zaten vandaag weer met werkgevers aan tafel en hebben goede afspraken met elkaar gemaakt. Bij 'Downloads' vind je:
 • het complete onderhandelingsresultaat
 • een vergelijking tussen onze eisen uit het ultimatum en het resultaat dat er nu ligt

Loon

De afspraak is een structurele loonsverhoging van 8,3% voor een cao van 3 jaar. Die is als volgt onderverdeeld:

 • 2% met ingang van 1 januari 2018
 • 1,5% met ingang van 1 januari 2019
 • 1,5% met ingang van 1 oktober 2019
 • 1,5% met ingang van 1 januari 2020
 • 1,5% met ingang van 1 oktober 2020
 • Een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering in 2020 van € 100,-

Werkdruk

Cao-partijen hebben een set met nieuwe maatregelen afgesproken om de werkdruk goed te regelen. Deze maatregelen gaan we vastleggen in een nieuwe bijlage bij de cao: bijlage 35. De tekst voor deze bijlage is onderdeel van de cao en regelt de afspraken rondom sociale roosters. In bijlage 35 staat het volgende:

 • Iedere chauffeursdienst bevat uiterlijk na 2,5 uur een reële mogelijkheid voor een sanitaire stop.
 • Voldoende handvatten om afspraken te maken over sociale roosters.
 • Afspraken over de uitgangspunten van werken naar wens.

Tot slot worden een aantal nieuwe definities in artikel 19 en bijlage 11 toegevoegd en/of aangescherpt. Denk hierbij aan de definitie van het dienstdeel, de definitie van keertijd en de mogelijkheid van medezeggenschap om een goede rijtijdmeting te doen.

Werkgelegenheid/Uitzendkrachten

 • De werkgelegenheidsgarantie voor buschauffeurs, treinmachinisten komt weer in de cao. Dit keer wordt de garantie ook uitgebreid voor monteurs en toezichthoudend personeel.
 • Er worden tijdens de looptijd van de cao 1.000 nieuwe uitzendkrachten en BBL’ers in dienst genomen.

Andere belangrijke punten

 Ook hebben we afspraken gemaakt over een heel aantal overige punten. Een paar belangrijke punten hiervoor zijn:

 • Compensatie van het wettelijke eigen risico bij een bedrijfsongeval.
 • De afboeking van de vakantiedagen bij ziekte van parttimers zal voortaan naar rato van het dienstverband geschieden.
 • Medewerkers van 66 jaar krijgen voortaan recht op 29 vakantiedagen per jaar.
Ook zijn er afspraken gemaakt over scholing, de 60+ regeling, ABP’ers en overige punten.

Goede afspraken

De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen heeft goede afspraken gemaakt. Onder andere over een fatsoenlijke loonsverhoging of werkdruk. Dit was zonder staking niet gelukt! Binnenkort wordt het resultaat met de cao-commissie besproken. Daarna volgt meer informatie over de ledenvergaderingen en hoe jij kunt stemmen over het resultaat.

Vragen of opmerkingen

Neem gerust contact met mij op. Je kunt ook vragen stellen en op vragen reageren via ons online platform Je Achterban.

Namens de CNV-onderhandelingsdelegatie (Peter Kolen, Thijs Rienks, Harry Wind),

Sanne van der Meulen
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 223 92 964
E:

s.vandermeulen@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid