Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Openbaar vervoer - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao OV

Het moeizaam bereikte onderhandelingsresultaat in de nacht van 21 mei levert een nieuwe cao Openbaar Vervoer op voor 2 jaar met een werkgelegenheidsgarantie, een vierdaagse werkweek voor 60 plussers, een doorlopend Sociaal Plan bij concessiewisselingen en loonstijgingen, die er net mee door kunnen.

Hoofdpunten

De onderhandelingen verliepen moeizaam, traag en het duurde allemaal wel erg lang. Maar er is toch een onderhandelingsresultaat bereikt. De werkgelegenheidsgarantie voor het direct uitvoerend personeel wordt verlengd tot 1 januari 2016. Er komt een vierdaagse werkweek voor 60 plussers. Nog voor 1 juli van dit jaar wordt een doorlopend Sociaal Plan afgesproken bij concessiewisselingen. De lonen worden per 1 januari 2014 met 35 Euro per maand verhoogd, per 1 juli 2014 met 1% en per 1 januari 2015 eveneens met 1%. In 2015 stijgt de eindejaarsuitkering structureel met 400 euro.

Werkgelegenheid en bezuinigingen

Behalve een werkgelegenheidsgarantie is bovendien afgesproken om bij bezuinigingen op het openbaar vervoer “onverwijld te overleggen om te voorkomen dat er boventalligheid van personeel ontstaat”. Daarvoor kan tijdelijk ook worden afgeweken van cao-regels.

Vierdaagse werkweek 60 plussers


Het CNV-voorstel voor een vierdaagse werkweek heeft het gehaald en gaat gelden voor àlle werknemers van 60 jaar en ouder die fulltime werken, dus zowel de uitvoerende als de indirecte medewerkers. Op vrijwillige basis kunnen zij kiezen voor een 32-urige in plaats van een 36-urige werkweek. Waarvan 2 uur voor rekening van de werkgever en 2 uur voor rekening van de werknemer komt. De pensioenopbouw blijft, voor rekening van de werkgever, onveranderd op basis van een volledige werkweek. De vrijgekomen tijd wordt gebruikt om extra jongeren aan te nemen.

Personeel beter af bij concessiewisseling

Er komt een standaard doorlopend Sociaal Plan bij concessiewisselingen. Met dit Sociaal Plan worden er fatsoenlijke financiële regelingen getroffen bij boventalligheid en reorganisatie als gevolg van een concessiewisseling. Dit is vooral van belang voor de niet-herleidbare indirecte werknemers die nu bij concessiewisseling een slechte positie hebben. Het Sociaal Plan moet er per 1 juli zijn, zodat het zijn werk kan doen bij nieuwe aanbestedingen.

Werken naar wens

Nog niet definitief in de cao, maar een paritaire commissie werkt eraan om dit als keuze-optie in de cao op te nemen. De commissie moet klaar zijn vóór 1 oktober 2014.

Andere punten

 • De plus- en min-urenregeling van de <st1:personname productid="cao Multimodaal Vervoer">cao Multimodaal Vervoer</st1:personname> wordt overgenomen. Hierdoor worden de min-uren over een periode van 12 maanden verrekend.
 • De forenzenvergoeding wordt vanaf 1 juli 2014 gebaseerd op kilometers in plaats van zones. Werknemers die daardoor een lagere vergoeding zouden ontvangen behouden hun huidige vergoeding. Voor de berekening geldt de snelste route volgens de ANWB-routeplanner, zoals het CNV had gevraagd.
 • Ook voor de VCSA-reiskostenregeling geldt dat voor de berekening die snelste route volgens de ANWB-routeplanner gaat gelden.
 • Op voorstel van het CNV komt er zowel in 2014 als in 2015 een bedrag van € 25.000 beschikbaar voor internationale projecten.
 • Late diensten kunnen voortaan vanaf 13.00 starten in plaats van 13.30 uur.

Er zijn nog andere punten afgesproken. Zie daarvoor het volledige onderhandelingsresultaat dat ook op onze website is gezet.

De leden aan zet

Het onderhandelingsresultaat wordt natuurlijk aan onze leden voorgelegd. Daarover volgen nog nadere mededelingen.

Het onderhandelingsteam van het CNV: Harry Wind, Peter Kolen, Jouke Brink en Wyb Kusters.

Zie ook: www.cnvstadsenstreekvervoer.nl

Download Onderhandelingsresultaat cao Openbaar Vervoer (doc) >>

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid