Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Openbaar vervoer - Nieuws

Leden beslissen over eindsituatie cao-overleg

Op 10 mei hebben wij jullie geïnformeerd over de eindsituatie die tijdens de cao-onderhandelingen is bereikt. Op 11 mei is de cao-commissie bij elkaar gekomen om over de eindstand te spreken en hier een oordeel aan te verbinden.

Bij de laatste onderhandelingsronde hebben alle partijen besloten om verder te onderhandelen over een korte cao gericht op materiële punten. Dit vanwege de bijna onoverbrugbare verschillen tussen bonden en werkgevers over inhoudelijke punten. Door over een korte cao te onderhandelen, verdwenen ook alle verslechteringsvoorstellen van werkgevers rond ATV, ouderenregeling en loon bij ziekte van tafel. Aan het eind van het overleg bleek dat werkgevers beslist geen verdere toezeggingen meer wilden doen. Er is niet meer te halen. Daarop besloten alle partijen het resultaat aan hun achterban voor te leggen.

Oordeel cao-commissie

In onze cao-commissie hebben we uitgebreid gesproken over deze ‘eindstand’. De teleurstelling over het uitblijven van inhoudelijke resultaten is groot. Zo zijn er geen afspraken gemaakt over meer rust in de roosters, scholing, werken naar wens, de positie van indirecten bij concessie-overgang etc. Er is ook opluchting over het verdwijnen van de verslechteringsvoorstellen van werkgevers.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • een persoonlijke toeslag van 0,8% voor ABP`ers
  • het eindelijk pensioengevend maken van de eindejaarsuitkering voor SPOV`ers
  • een loonsverhoging van 1,75%

Die loonsverhoging valt niet verkeerd, want is hoger dan het gemiddelde van 1,5% dat dit jaar landelijk is afgesproken in cao-land. De loonsverhoging is structureel en telt dus altijd door. Dat is belangrijk. Aan de andere kant zou de verhoging pas ingaan op 1 juli, waardoor de portemonnee dit eerste halfjaar leeg blijft en daar heeft de commissie weer veel moeite mee.

Kortom, de ‘eindsituatie’ kent twee kanten. De cao-commissie kan niet in de portemonnee van de leden kijken. Daarom heeft zij besloten dat het oordeel over deze ‘eindstand’ aan de leden is. Het resultaat leggen wij neutraal aan jullie voor: jullie mogen zelf bepalen wat je ervan vindt en voor of tegen stemmen.

Ledenvergaderingen

In de periode van 17 tot en met 20 mei organiseren wij ledenvergaderingen, waarop wij de ‘eindsituatie’ uitleggen. Je kunt dan ook stemmen over het resultaat. Om je stem uit te kunnen brengen, moet je dus aanwezig zijn op de ledenvergadering!

En dan?

Als een meerderheid van de leden tegen de eindsituatie stemt, organiseren wij van 23 tot en met 25 mei driekwartsvergaderingen. In die vergaderingen vragen wij de aanwezige leden of zij tegen het akkoord en voor acties stemmen. Volgens onze reglementen moet, om actie te kunnen voeren, driekwart van uitgebrachte stemmen voor het voeren van acties zijn.

Houd de website in de gaten!

Vanaf 13 mei vind je op de website informatie over de ledenvergaderingen. Kijk op www.cnvvakmensen.nl/openbaarvervoer.

Sanne van der Meulen
Onderhandelaar CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid