Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Openbaar vervoer - Nieuws

Het is aan jou: stem over het cao-resultaat OV!

Op 1 juli hebben werkgevers en bonden een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao in het openbaar vervoer. De cao-commissie legt het bereikte resultaat met een positief stemadvies voor aan de leden. Nu is het aan jou om te stemmen over dit resultaat.

We willen graag uitleg geven over wat het resultaat precies voor jou betekent. Daarom houden wij volgende week op verschillende locaties in het land ledenbijeenkomsten. In de drie bijlagen vind je:
 • informatie over de ledenbijeenkomsten
 • het onderhandelingsresultaat
 • een stemformulier

De hoofdpunten

1. Looptijd
De cao heeft een looptijd van 30 maanden, namelijk van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020.

2. Beloning
Per 1-8-2018 worden de lonen verhoogd met 2,5%
Per 1-1-2019 worden de lonen verhoogd met 1,5%
Per 1-8-2019 worden de lonen verhoogd met 2,0%
Per 1-1-2020 worden de lonen verhoogd met 1,5%

In totaal is er een loonsverhoging van 7,5% in 2,5 jaar. Dat betekent dat de loonsverhoging gemiddeld 3% per jaar betreft. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde (2,2%).

Daarnaast krijg je voor de periode 1-1-2018 t/m 31-7-2018 een eenmalige uitkering van € 550,- bruto. Deze wordt uitbetaald in augustus 2018. Verder krijg je in december 2019 nog een eenmalige uitkering van € 100,-.

Ook uitzendkrachten hebben (naar rato van hun dienstverband) recht op de eenmalige uitkeringen.

3. Werkdruk
In minimaal 82,5% van de diensten zit na iedere 2,5 uur een onderbreking (lees: toiletmogelijkheid). De overige 17,5% (maximaal) van de diensten heeft binnen iedere 3 uur een onderbreking. Dit moet een reële onderbreking is zijn. Met andere woorden: je moet genoeg tijd krijgen om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan. Dit is op iedere standplaats anders. Het is aan de RC, VC of OR om te bepalen wat zij reëel vinden. Als de diensten niet voldoen aan deze afspraak, dan kunnen deze worden afgekeurd. Deze afspraak moeten bij de eerstvolgende werkpakketten worden ingevoerd en uiterlijk december 2018.

4. Arbeidsverhoudingen
Werkgevers en bonden vinden dat de verhoudingen tussen werknemers en werkgevers de afgelopen maanden behoorlijk op de proef zijn gesteld. Om het vertrouwen weer te herstellen, hebben we afgesproken dat er een plan van aanpak komt hoe we hiermee verder gaan.

5. Marktwerking in het OV
De marktwerking is doorgeschoten. Werkgevers en bonden zien dit als één van de oorzaken van de te hoge werkdruk. De marktwerking moet ook op verschillende punten worden aangepakt. Werkgevers en bonden hebben afgesproken hier samen tegen te zullen optreden richting de opdrachtgevers.

Afspraken onderhandelingsresultaat van 15 januari 2018
De overige afspraken die op 15 januari in het onderhandelingsresultaat stonden, blijven gehandhaafd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de volgende afspraken:

 • afspraken gemaakt over de uitgangspunten van werken naar wens.
 • een aantal nieuwe definities aan artikel 19 en bijlage 11 toegevoegd en/of aangescherpt. Denk daarbij aan de definitie van het dienstdeel en een definitie over keertijd. En de mogelijkheid van de medezeggenschap om een goede rijtijdmeting te doen.
 • De werkgelegenheidsgarantie voor buschauffeurs, treinmachinisten komt weer in de cao.
 • Dit keer wordt de garantie ook uitgebreid voor monteurs en toezichthoudend personeel.
 • Compensatie van het wettelijke eigen risico bij een bedrijfsongeval.
 • De afboeking van de vakantiedagen bij ziekte van parttimers zal voortaan naar rato van het dienstverband gebeuren.
 • Medewerkers van 66 jaar krijgen voortaan recht op 29 vakantiedagen per jaar.
 • Werkgelegenheid: minimaal 1.000 uitzendkrachten/BBL'ers worden aangenomen gedurende cao-looptijd

Geef je mening!

Wat vind jij van bovenstaand resultaat? Kom naar de ledenbijeenkomsten. Je vindt alle data en locatie in de bijlage. Breng je stem uit tussen 9 en 18 juli uit. Dit kan digitaal met onderstaande link of met bijgevoegd stemformulier.

Klik hier om digitaal te stemmen

Vragen of opmerkingen?

Neem gerust contact met mij op. Je kunt ook via ons online platform Je Achterban.nl vragen stellen en reageren.

Namens de CNV-delegatie (Jean-Marie Severijns, Peter Kolen, Thijs Rienks, Harry Wind),

Hanane Chikhi 
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 20 74 88 51
E: h.chikhi@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid