Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Openbaar vervoer - Nieuws

Alsnog cao-resultaat voor het openbaar vervoer

Onder de druk van acties van leden in het openbaar vervoer hebben we op 2 juni alsnog een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao. In deze nieuwsbrief licht ik het resultaat toe.

Afgelopen vrijdag hebben wij als vakbond een ultimatum gestuurd aan de werkgevers. In dit ultimatum hebben we de werkgevers opgeroepen om voor 6 juni 12:00 uur aan onze eisen tegemoet te komen. Zo niet, dan zouden de vakbonden acties kunnen voeren voor een nieuwe cao. Gelukkig hoefde het niet zover te komen. De vakbonden zijn op 2 juni op de uitnodiging van werkgevers ingegaan om weer aan tafel te komen. En deze onderhandelingen zijn geslaagd: er ligt een onderhandelingsresultaat! Geen eindsituatie, maar een onderhandelingsresultaat.

Onderhandelingsresultaat

De belangrijkste punten uit het onderhandelingsresultaat zijn:

 • Looptijd 2 jaar: 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017.
 • Lonen: per 1 juli 2016 een structurele verhoging van 1,85 procent. Per 1 maart 2017 een structurele loonsverhoging van 2 procent. Daarnaast een eenmalige uitkering van 250 euro ter compensatie van de periode van 1 januari 2016 tot en met juni 2016.
 • Een persoonlijke toeslag van 0,8 procent voor ABP’ers met ingang van 1 januari 2016. Deze toeslag heeft een voorwaardelijk karakter en is gekoppeld aan de toekomstige premieontwikkeling bij het ABP. Een eenmalige uitkering van 150 euro voor ABP’ers ter compensatie van 2015.
 • De eindejaarsuitkering van SPOV’ers wordt in 2017 pensioengevend gemaakt.
 • Instroom: voor elke BBL’er die een vast contract krijgt, krijgt ook een uitzendkracht een vast contract. Met uitzondering van de 27-minners die worden aangenomen op basis van de 60+ regeling.
 • Maaltijddiensten in combinatie met late diensten worden afgeschaft.
 • Experimenten: werkgevers krijgen onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om experimenten met roosters uit te voeren. De voorwaarden hiervoor zijn onder andere:
  • Er moet draagvlak zijn op de werkvloer
  • Het moet gaan om concreet beschreven experimenten
  • De werkgever moet samen met de medezeggenschap de experimenten uitvoeren
  • Er moet een onafhankelijke stuurgroep komen van cao-partijen
 • Er komt een onafhankelijk onderzoek naar werkdruk, werkdrukbeleving en ziekteverzuim.
 • Werknemers krijgen de mogelijkheid om een eigen scholingspotje aan te leggen, gefinancierd met atv-dagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Hierover wordt geen belasting geheven. Zo kunnen ze zelf op een fiscaal vriendelijke manier investeren in hun kansen op de arbeidsmarkt. Dit komt niet in de plaats van de vergoedingen voor studies van artikel 50 en bijlage 23, die veelal op de eigen functie zijn gericht.
 • Voor niet herleidbare indirecten geldt dat bijlage 34 zo wordt aangepast dat niet herleidbare indirecten, na verplaatsing bij een concessiewisseling, niet binnen een termijn van 18 maanden opnieuw aan de beurt kunnen komen.

  De afspraken uit de eindsituatie over de ouderenregeling, SPF, de inschaling BBL’ers, AOW’ers, besloten bus en over de proeftijd, blijven staan. De gehele tekst van het onderhandelingsresultaat vind je in de rechterkolom.

Jouw mening

De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen is positief over het onderhandelingsresultaat. Natuurlijk willen we ook graag jouw mening weten. Je krijgt binnenkort meer informatie over de ledenraadpleging. Als je nu al vragen of opmerkingen hebt, hoor ik het graag.

Sanne van der Meulen
Onderhandelaar CNV Vakmensen
e-mail: s.vandermeulen@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid